Solicitare referitoare la planul urbanistic general al comunei Remeți

UUR

Uniunea Ucrainenilor din România are ca scop apărarea drepturilor privind exprimarea şi promovarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţii ucrainene

La data de 17 august 2021 primăria Remeți, județul Maramureș, a transmis Direcției Județene pentru Cultură Maramureș (DJCM) documentația referitoare la planul urbanistic general. După aproximativ 3 luni, DJCM a solicitat completarea studiului istoric cu aspecte legate de o minoritate națională inexistentă pe raza comunei, inclusiv identificarea cu adresă a gospodăriilor care sunt reprezentative pentru acea minoritate, lucru imposibil de realizat.

Deși această situație putea fi evitată printr-o simplă verificare de către angajații DJCM a datelor recensământului populației din 2011, UAT Remeți a răspuns prompt, completând documentația cu regulamentul local de urbanism, revizuit conform solicitărilor și cu studiul istoric, completat cu aspecte legate de minoritatea ucraineană, care este majoritară în localitate.

Totodată,  din studiul istoric depus de UAT Remeți rezultă foarte clar faptul că pe raza localității nu există persoane aparținând minorității menționate de către DJCM în adresa nr. 1962/23.11.2021, membrii Comisiei naționale a monumentelor istorice – secțiunea urbanism și zone protejate urmând să reanalizeze documentația și să o transmită Ministerului Culturii. După mai bine de 5 luni de la depunerea documentației inițiale, primăria Remeți nu a mai primit niciun răspuns.

Prin urmare, Nicolae Miroslav Petrețchi a solicitat ministrului culturii informații privind stadiul documentației referitoare la PUG Remeți, județul Maramureș, precum și motivele pentru care, în evidențele Direcției Județene pentru Cultură Maramureș, pe raza comunei Remeți, județul Maramureș, apare ca fiind majoritară, o altă etnie decât cea ucraineană.

Citiți în continuare…

,,Naș holos”, Nr. 361

,,Naș holos”, Nr. 361

În această ediție, puteți citi:  • Taras Șevcenko și Bucovina (II); • Mitropolitul Andrey Sheptytsky și scriitorii...

Share This