Важливість Перепису населення для української меншини

СУР

Основна мета Союзу Українців Румунії – це захист права на збереження етнічної, мовної, культурної та релігійної самобутності осіб, які належать до української національної меншини

У вівторок, 12 квітня, виступаючи з трибуни Палати депутатів, Микола Мирослав Петрецький нагадав, що, окрім подій, що відбуваються неподалік кордонів Румунії, у цей період має місце ще одна, надзвичайно важлива подія, як внутрішнього, так і зовнішнього характеру – Перепис населення та житла, що відіграє вирішальну роль у процесі розробки державних політик як на центральному, так і місцевому рівнях.

«Румунія, – заявив депутат, – як ми добре знаємо, є зразком передової практики, особливо коли йдеться про сприяння та збереження мовної, етнічної, культурної та релігійної ідентичності її населення, а цьогорічний перепис сприяє, в тому числі зміцненню позитивного міжнародного іміджу з точки зору захисту національних меншин.»

«Етнічна та мовна самобутність є тими елементами, без яких не може бути визначена спільнота, а для нас, осіб, які належать до національних меншин, перепис населення є визначальною подією цього десятиліття, результат якої вплине на те, як нам вдасться зберегти конкретні права національних меншин, передбачені Основним Законом, так і на напрямок, в якому ми маємо зосередити свою діяльність надалі», – сказав також голова СУР.

Микола Мирослав Петрецький сказав, водночас, що «саме тому, незалежно від етнічної приналежності, віросповідання, політичних уподобань, географічного регіону, усі ми повинні зрозуміти, що успішність перепису населення спричиняє не кількість заповнених анкет, якість введеної інформації чи швидкість заповнення анкети», додавши, що зараз важливіше, аби отримана в результаті цього складного процесу загальна картина відображала реальну ситуацію, що охоплює кожну людину, завдяки можливості чесно і правильно відповідати на всі запитання анкет, в тому числі щодо віросповідання та національної приналежності.

«Попри стереотипне враження, відмінності здатні об’єднувати нас, а виявлення кожною особою свого національного самоусвідомлення дає нам, і як індивідуумам, і як суспільству, можливість жити в багатоетнічній гармонії, яка може служити взірцем для всього регіону та за його межами», заявив представник українців у парламенті Румунії.

Читати далі…

Share This