«Наш голос», № 352

СУР

Основна мета Союзу Українців Румунії – це захист права на збереження етнічної, мовної, культурної та релігійної самобутності осіб, які належать до української національної меншини

Читайте в номері:: 

• 9-й З’їзд Союзу українців Румунії;
• Проза Івана Ковача;
• Маловідомі в Румунії сторінки української фольклористики (11);
• Література сьогодення. Коротка українська проза Румунії;
• Робота з різножанровими текстами на уроках української мови (На допомогу вчителю);
• Оригінальні твори українських письменників Румунії: Миколи Корнищана, Корнелія
Ірода, Анни Трайсти-Рушть, Михайла Трайсти.

Редакція


Головний-редактор: Ірина Мойсей
Редактори: Іван Ребошапка, Михайло Трайста
Редкoлeгія: Корнелій Ірод, Іван Кідещук, Іван Ковач, Микола Корнищан, Михайло Михайлюк, Віргілій Ріцько

Читати далі…

Share This