Український вісник № 473-474, лютий 2023 року

СУР

Основна мета Союзу Українців Румунії – це захист права на збереження етнічної, мовної, культурної та релігійної самобутності осіб, які належать до української національної меншини

Читайте в номері: 

– З порядку денного депутата СУР (стор. 2); – Хроніка діяльності СУР (стор. 4, 5); – Попередні результати ПНЖ 2021 (стор. 5); – Парад українського народного одягу у Крайві Арадського повіту (стор. 8); – Українські впливи на особистість Міхая Емінеску (стор. 9); – Партнерство між педагогічними коледжами у Сучаві та Чернівцях (стор. 10); – День національної культури у Сучаві та Яссах (стор. 11-12); – Зимові свята за старим стилем: Арад і Тіміш (стор. 13-14); – Журнал національних меншин, виходить друком в Яссах (стор. 13); – Ісус Христос або Обожнення людини (стор. 16).

Редакція


Головний-редактор: Іван Гербіл
Редактор: Штефанія Пєтряну
Техноредагування і комп’ютерний набір: Штефанія Пєтряну

Читати далі…

Share This