Agenda deputatului – aprilie 2019

 „Capul de afiș” al rezultatelor activității deputatului U.U.R. din ultima perioada îl reprezintă, fără nicio îndoială, rezolvarea (în sfârșit!) a problemelor devenite cronice ale Liceului „Taras Sevcenco”. Vom începe deci actuala ediție a rubricii cu informațiile cele mai noi pe această temă. Nu vom omite însă și alte file semnificative din agenda deputatului U.U.R. 

CEEA CE PĂREA DE NEREZOLVAT A FOST REZOLVAT

Ne-a fost dat să relatăm de multe ori despre problemele tot mai grave cu care se confruntă Liceul „Taras Șevcenko” singurul cu profil pedagogic în limba ucraineană din România. Ghemul acestora părea de nedescâlcit. Starea precară determina apatia managerului, atitudinea acestuia demobiliza corpul didactic, scăderea performanței didactice îndepărta populația școlară, rezultatul final fiind descurajarea învățământului în limba maternă.

Lipsa rezultatelor școlare diminua și șansele zbaterii deputatului comunității noastre etnice pentru exercitarea efectivă a dreptului constituțional la învățământ în limba maternă. Pentru viitor, speranțele erau și mai sumbre pentru că, liceul având profil pedagogic, nu mai erau asigurate efectivele noi de cadre didactice. 

         Suntem convinși că lectorii acestei rubrici au aflat la timpul cuvenit despre demersurile tot mai insistente și – de ce să n-o spunem pe aia dreaptă – tot mai ferme ale domnului deputat NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI legate de această unitate etalon pentru învățământul în limba ucraineană. Noua conducere a Liceului, asigurată de domnul Profesor VASILE CURELEAC, a devenit partenerul potrivit al stăruințelor deputatului. Lucrurile au început „să se miște”, cum se spune. S-a ajuns însă la nucleul dur al problemei: cercul vicios care împiedica investițiile în construcție. Obținându-se promisiunea Consiliului Municipal Sighetu Marmației că ar putea investi în clădirea liceului dar o parte din construcție se află în administrarea Ministerului Educației Naționale, au început stăruințele pentru realizarea unui schimb de proprietăți, astfel încât ambele etaje ale clădirii să țină de administrația municipală. La Minister, propunerile municipalității erau adânc împotmolite și lipsea dorința schimbului de proprietăți. 

        În numărul din decembrie anul încheiat, am publicat nota „Liceul Taras Șevcenko poticnit la M.E.N.” în care se relata intervenția foarte fermă făcută de la înalta Tribună a Parlamentului. Răspunsul iscălit de Ministrul de resort, probabil fără parcurgerea textului amplu, stufos, încărcat de detalii funcționărești nesemnificative, a dovedit că crusta birocratică e foarte groasă și aparent de nestrăpuns. A devenit necesară recurgerea la un ton cât mai sever, asociat sarcasmului. Am relatat despre noul demers, i-am zice drastic, în nota apărută în luna februarie sub titlul „Lupta pentru Liceul Taras Șevcenko”

        Noul demers a avut ecoul scontat. Doamna Ministru ECATERINA ANDRONESCU l-a invitat pe domnul deputat NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI la o discuție detaliată. Întrevederea a avut loc în ziua de 27 martie a.c. între orele 900 și 1000, putând fi considerată un model de eficiență. 

       Pe lângă participarea doamnei Secretar de stat de resort KOVACS IRINA ELISABETA, doamna Ministru a chemat pe rând, fie în birou, fie la telefon, pe toți directorii și funcționarii decidenți, a avut o convorbire foarte precisă cu Primarul Municipiului Sighetu Marmației, Domnul Horia Vasile Scubli, cu Inspectorul General Școlar al județului Maramureș și a hotărât, pe loc, deplasarea Corpului de control al Ministerului în zonă pentru rezolvarea situației. 

        Analiza efectuată în teren în zilele de 10-11 aprilie a fost finalizată printr-o minută întocmită de toți cei implicați, stabilindu-se precis schimbul de imobile care va fi perfectat printr-o Hotărâre a Guvernului României, al cărei proiect va fi înaintat în cel mai scurt timp de conducerea Ministerului Educației Naționale. 

       Totodată, Domnul Primar Horia Vasile Scubli a asigurat că, încă de la începutul verii, va aloca fondurile de investiți necesare. 

DELINCVENȚA A CRESCUT DAR „NUMAI” CU 5 LA SUTĂ

În urma unei întrebări adresate de la Tribuna Parlamentului de către dl.deputat NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI Ministrului Justiției privind efectele recursului compensatoriu asupra delincvenței, Prof.univ.dr. TUDOREL TOADER răspunde că numai 5,02% din cei eliberați în urma insolitei soluții legislative ar fi revenit în penitenciare.

Ponderea anunțată este și nu este liniștitoare, deoarece ar trebui corelată cu dinamica dosarelor cu autori necunoscuți. La această întrebare punctuală, răspunsul Domnului Ministru este evaziv, prevalându-se de statisticile Parchetului privind clasarea cu întârziere a dosarelor. Domnul deputat păstrează problema în atenție și va reveni asupra ei, reținând-o totodată ca preocupare în activitatea de legiferare. 

REPLICĂ BIROCRATISMULUI DIN MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

 În ediția din februarie a acestei rubrici, am relatat întrebările adresate Ministrului Sănătății, Doamna SORINA PINTEA, în legătură cu un presupus protocol secret prin care compania care asigură alimentarea cu apă potabilă a Bucureștiului ar avea dreptul de a se opune informării populației despre calitatea apei.  

La Cabinetul parlamentarului s sosit un răspuns iscălit de Secretarul de Stat DAN DUMITRESCU, pe care dl.deputat l-a apreciat ca nesatisfăcător. Drept urmare, domnul PETREȚCHI s-a adresat din nou Doamnei Ministru PINTEA cu o întrebare scrisă din care spicuim: 

       „Regret, dar constat contrariul. Demnitarul subordonat Dvs. a ignorat total întrebările puse și s-a limitat la a ne transcrie in extenso 2 adrese de strictă specialitate, primite anterior de la DSP București și de la INSP. Vă redăm aleatoriu 2 pasaje din cele 4 pagini încărcate de parametri chimici, biologici, fiziologici etc. fără legătură cu întrebările puse:

       „Într-un studiu în care doza de clor în apă a fost succesiv crescută (de la 0,014 mg/kg corp, la 0,26 mg/kg corp și 0,34 mg/kg corp), pe voluntari de gen masculin, având o stare de sănătate bună (câte 10 voluntari pentru fiecare doză) s-a constatat absența efectelor adverse și fiziologice semnificative, precum și lipsa efectelor toxicologice ce ar fi putut să apară în urma expunerii prin ingestie de apă potabilă clorinată în exces”. 

       „Cu toate acestea, un risc crescut de apariție a cancerului de vezică urinară se poate constata în urma asocierii cu un consum de apă potabilă hiperclorinată, de la robinet, de către o populație dată (studiu caz-control în populație ce consumă apă hiperclorinată și populație care nu consumă apă clorinată), după trecerea unei jumătăți din durata de viață a populației.” 

       Veți fi de acord, stimată Doamnă Ministru, că o asemenea adresă constituie o nesocotire totală a întrebărilor legitime puse, dar exprimă și o sfidare a relațiilor normale Parlament-Executiv. Pe de altă parte, corespondența organismelor de specialitate cu domnul Secretar de Stat lasă impresia unor lecții de inițiere a demnitarului în problematica igienei apei. Vă rog să considerați, stimată Doamnă Ministru, că reiterez cele 4 întrebări puse.” 

Cititi in continuare…

Share This