Agenda deputatului – februarie 2019

Deschiderea noii sesiuni a Parlamentului (Sesiunea a V-a din actuala legislatură) a implicat revenirea promptă a deputatului U.U.R. din activitatea desfășurată în teren, la lucrările din plen, comisii și din grupul parlamentar. Ce se conturează nou în actuala sesiune? Am spune că există oarecum riscul prelungirii avatarurilor de la discutarea bugetelor. De ce? Pentru că se mențin, dacă nu se extind chiar, anumite manifestări de birocrație și formalism în administrație. Atent la asemenea evoluții, deputatul U.U.R. a îmbinat preocuparea continuă pentru susținerea doleanțelor alegătorilor, cu inițiative ferme împotriva indiferentismului administrativ, după cum se observă și din știrile rubricii de față.

PENTRU SUSȚINEREA SFINTELOR LĂCAȘURI

Solicitând precizări Secretariatului de Stat pentru Culte în legătură cu omiterea de la finanțare a bisericilor ucrainene, domnului deputat NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI i s-a oferit drept motiv alegația că nu s-au înaintat în termen documentațiile aferente..

Luând legătura cu filialele teritoriale ale U.U.R., parlamentarul a adresat direct Secretariatului de Stat pentru Culte, domnul VICTOR OPASCHI, o scrisoare în care demonstrează, cu date concrete, că bisericile ucrainene din Bălcăuți și Dărmănești jud.Suceava, Crișan, jud.Tulcea și – nu în ultimul rând – biserica ucraineană dn Timișoara au depus, încă de la începutul anului trecut, documentațiile corespunzătoare. 

        Domnul deputat NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI ne-a declarat că va întări acest demers cu încă o discuție directă cu domnul VICTOR OPASCHI, în care va aborda și problema dacă, în stitlul de muncă al Secretariatului de Stat pentru Culte, cererile de finanțare neonorate până la sfârșitul anului bugetar sunt reportate din oficiu pentru exercițiul bugetar următor. 

LUPTA PENTRU LICEUL „TARAS SEVCENKO”

Exact din cauza stilului birocratic menționat mai sus, problema finanțării investiției la clădirea Liceului „Taras Sevcenko” din Sighetu Mramației cantonează în incertitudine. În nr.373-374, apărut în decembrie anul trecut, informam cititorii despre întrebarea scrisă adresată pe această temă de dl.deputat NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI doamnei ministru al Educației Naționale, ECATERINA ANDRONESCU. Era expus miezul problemei, anume că municipalitatea Sighetu Marmației dorește să finanțeze lucrările, dar este împiedicată de faptul că parterul clădirii figurează încă în mod pur formal în domeniul public aflat în administrarea MEN.

       Răspunsul Ministerului oferit ulterior excelează prin formalism și evitarea întrebării. În această situație, domnul deputat NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI a apreciat că se impune o reacție fermă, chiar sarcastică, pentru a-i determina pe cei în drept să trateze cu minimă seriozitate chestiunile la care trebuie să răspundă. 

       Reproducem în extenso din noua întrebare formulată de deputat de la Tribuna Parlamentului:

       „Am primit răspunsul M.E.N. nr.11527/11.01.2019 și l-am studiat cu deosebită răbdare. Inițial n-am înțeles nimic, apoi s-a prefigurat o subtilitate. 

      Situația concretă privea împotmolirea birocratică a documentației privind un schimb de imobile cu destinație școlară aflate unul în domeniul public al statului, celălalt în domeniul public al U.A.T. Sighetu Marmației. Situația juridică actuală este exact inversă răspunderilor (centrală, respectiv locală) pentru administrarea celor două entități, blocând lucrările de investiții. Una dintre clădiri este aceea în care funcționează Liceul „Taras Sevcenko”, unicul liceu pedagogic cu predare în limba ucraineană. 

       Problema de principiu era expusă în partea introductivă astfel:  

      „Cu toate că enunțul întrebării scrise e focalizat pe o situație concretă, sunt convins că dispunând verificările cuvenite, veți descoperi disfuncționalități, lipsă de responsabilitate, manifestări de birocratism care par a se osifica în stilul de muncă al acestui minister la conducerea căruia s-au aflat, fără rezultate, atâția și atâția demnitari”. 

       Răspunsul girat cu numele și funcția Domniei Voastre este amplu. Cuprinde 77 de rânduri, aproape toate fără legătură directă cu problema propriu-zisă. La capătul prelungitului expozeu aflăm exact ceea ce știam când am pus întrebarea, anume că: 1) în str.Libertății nr.22 funcționează exclusiv Liceul „Taras Sevcenko” administrat local, dar parterul clădirii (ocupat de același liceu) se află în proprietatea publică a statului, administrată central; 2) în str.Gh.Doja nr.46 funcționează Clubul școlar al copiilor, administrat central, dar imobilul se află în proprietatea publică locală; 3) asupra niciunuia dintre cele 2 imobile nu se investește nimic din cauza regimului juridic inversat; 4) situația ar putea intra în normal printr-un schimb de imobile inițiat de M.E.N. 5) M.E.N. nu inițiază însă schimbul de imobile fără a specifica motivul în cele 77 de rânduri ale răspunsului. 

      În schimb aflăm sumedenie de detalii fără legătură cu întrebarea pusă, cum ar fi: activitatea dlui ȚAPU MIHAIL LIVIU, expert M.L.P.A.T., existența încă a unui club școlar și ce sporturi se practică acolo, ce s-a gândit să facă proprietarul unei locuințe aflate în partea de răsărit a unei alte clădiri, distanța la care omul și-a mutat calcanul, chiar și grosimea pereților de compartimentare din noua casă a acelui maramureșan: 20 cm! 

      Aceste divagații sugerează intenția subalternilor de a vă induce în eroare și de a escamota răspunsul cerut. Poate însă că s-a dorit o demonstrație de mare subtilitate. Îndrăznind un parlamentar să întrebe care mai este stadiul birocrației în M.E.N., conducerea Ministerului s-a gândit să ofere un eșantion concret din modul de circulație al informațiilor și de cristalizare a deciziilor. 

       Acceptând cu condescendență demonstrația făcută în privința stilului de lucru, rămân în așteptarea răspunsului și la întrebarea punctuală. Dacă Primăria Sighetu-Marmației este pregătită să investească în clădirea școlară din str.Libertății 22 dar nu poate neavând-o în proprietate, iar M.E.N. este pregătit să investească în clădirea din str.Gheorghe Doja 46, dar nu o are în proprietate, de ce nu se efectuează schimbul de imobile cu U.A.T. Sighetu Marmației ?” 

      La închiderea ediției am aflat – cum se spune „pe surse” – că Doamna ministru ECATERINA ANDRONESCU își propune o întâlnire directă, pentru o discuție mai aplicată, cu dl. deputat NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI. 

DL. TUDOREL TOADER RĂSPUNDE SERIOS

Tot în ediția din decembrie 2018 a acestei rubrici, informam cititorii despre întrebarea oficială adresată Ministrului Justiției, domnul TUDOREL TOADER, în legătură cu exercitarea efectivă a dreptului de asociere, respectiv avatarurile trăite de asociații și fundații în derularea procedurilor judiciare de care depinde funcționarea lor.

       Din răspunsul amplu – cum era de așteptat – al Domnului Ministru TUDOREL TOADER reținem următorul pasaj esențial:  

       „În ceea ce privește demersurile legislative ale Ministerului Justiției pentru accelerarea procedurii necontencioase de dobândire a personalității juridice în cazul asociațiilor, fundațiilor și federațiilor, precizăm că în Programul legislativ al Guvernului figurează un proiect de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000, proiect ce își propune atât îmbunătățirile soluțiilor în vigoare, cât și eliminarea inadvertențelor apărute în cuprinsul Ordonanței ca urmare a modificărilor succesive ale acesteia; în procesul de elaborare a proiectului de act normativ au fost avute în vedere inclusiv aspectele semnalate de dumneavoastră în întrebare”. 

PRACTICI MAI CURATE PENTRU APĂ MAI CURATĂ

Ponderea ucrainenilor în București poate apărea nesemnificativă amatorilor de statistici, însă deputatul U.U.R. e călăuzit de două principii: orice parlamentar trebuie să fie vigil la chestiunile ce privesc întreaga societate, iar reprezentantul unei comunități etnice trebuie să fie sensibil la problemele ce pot afecta viața fie și a unui singur conațional al său. Aceste concepții au fost reafirmate practic cu prilejul emoției publice create luna trecută în legătură cu calitatea apei livrate bucureștenilor. Reproducem întrebarea scrisă adresată prin procedurile parlamentare, Doamnei Ministru al Sănătății, SORINA PINTEA.

„Cei peste 2.000.000 locuitori ai Capitalei au fost bulversați între comunicatele contradictorii privind concentrația periculoasă de clor consecutivă concentrației periculoase de amoniu, din apa potabilă furnizată de Compania APA NOVA pentru 3 sectoare din oraș. În vreme ce comunicatele Dvs. îndemnau populația să fie precaută, reprezentantul de vârf al companiei furnizoare de apă potabilă dădea asigurări oficiale că este vorba de o știre falsă. Fie și această contrazicere în public era de natură să vă alerteze despre două probleme mai grave chiar decât problema calității apei și anume problema punerii la îndoială în mod public a cuvântului Dumneavoastră și problema corectei informări a populației.  

      Chestiunea s-a acutizat prin intervenția Primarului General, care a invocat autoritatea C.S.A.T. și a Președintelui României. 

      La câteva ore, prin postul național de radio s-a anunțat că D.S.P.M.B. ar fi constatat cu 3 zile înainte calitatea necorespunzătoare a apei, dar nu a putut face niciun anunț fiind îngrădită de un protocol secret încheiat anterior cu APA NOVA. Aflăm cu consternare că Protocolul interzice informarea populației despre asemenea situații de cel mai larg interes public fără acordul entității vizate, adică chiar entitatea furnizoare a apei nepotabile. 

      Reamintesc principiul fundamental consfințit prin art.31 alin.(1) și (2) din Constituția României: 

      „(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit

      (2) Autoritățile publice, potrivit competențelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetățenilor asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes personal”  

      Față de cele arătate, vă adresez următoarele întrebări punctuale:

  1. Există un asemenea Protocol? 
  2. Veți face cunoscut conținutul lui? 
  3. Pe ce căi legale veți acționa pentru anularea actului neconstituțional? 
  4. Care este persoana răspunzătoare pentru o astfel de aberație și ce măsuri se iau în legătură cu respectivul vinovat?”

 

Cititi in continuare…

Share This