«Вільне слово» Н-р 5-6, березень 2022

СУР

Основна мета Союзу Українців Румунії – це захист права на збереження етнічної, мовної, культурної та релігійної самобутності осіб, які належать до української національної меншини

У номері:

• ЗАЯВА РАДИ СУР
• З діяльності голови СУР, депутата Миколи-Мирослава ПЕТРЕЦЬКОГО
• Парламент Румунії рішуче засуджує масовану збройну агресію Російської Федерації
проти України
• Світовий Конгрес українців – Нобелівські лауреати підтримують Україну
• Діти дошкільного й шкільного віку та інші учні з України матимуть статус слухача в
румунських навчальних закладах і будуть внесені до тимчасових класних журналів
• Подяка СУР за допомогу українцям – біженцям
• Український Православний Вікаріат в Румунії засуджує агресію Російської Федерації
проти України

Редакція


Головний-редактор: Іван Ковач
Редактори: Ірина Петрецька-Ковач, Роман Петрашук

Комп’ютерний набір: Ірина Петрецька-Ковач

Техноредагування: Роман Петрашук

Читати далі…

Share This