Вільне слово № 9-10, травень 2021 року

СУР

Основна мета Союзу Українців Румунії – це захист права на збереження етнічної, мовної, культурної та релігійної самобутності осіб, які належать до української національної меншини

Читайте в номері:

– З виступів голови СУР, депутата Миколи-Мирослава Петрецького; – Великодні привітання; – Vita brevis, ars longa; -«Декламування української поезії»; – In memoriam проф. д-ра Івана Семенюка; – Во ім’я правди і любові найбільша чудотворна дія нашого Спасителя.
 

Редакція


Головний-редактор: Іван Ковач
Редактори: Ірина Петрецька-Ковач, Роман Петрашук

Комп’ютерний набір: Ірина Петрецька-Ковач

Техноредагування: Роман Петрашук

Читати далі…

Share This