«Наш голос», № 336

СУР

Основна мета Союзу Українців Румунії – це захист права на збереження етнічної, мовної, культурної та релігійної самобутності осіб, які належать до української національної меншини

Читайте в номері:: 

• Президент Карпатської України Августин Волошин: шлях на Голгофу;
• Байки Сковороди як притчі;
• «Чом, чом, чом, земле моя, так люба ти мені?»;
• Маловідомі в Румунії сторінки української фольклористики;
• «Велику роль у збереженні ідентичності відіграють церква та сім’я» (Інтерв’ю);
• Оригінальні твори українських письменників Румунії: Корнелія Ірода, Миколи
Корнищана, Михайла Трайсти та Віргілія Ріцька.

Редакція


Головний-редактор: Ірина Мойсей
Редактори: Іван Ребошапка, Михайло Трайста
Редкoлeгія: Корнелій Ірод, Іван Кідещук, Іван Ковач, Микола Корнищан, Михайло Михайлюк, Віргілій Ріцько

Читати далі…

Share This