Nas holos nr 336, iunie 2022

UUR

Scopul fundamental al Uniunii Ucrainenilor din România constă în apărarea drepturilor privind exprimarea şi promovarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţii ucrainene.

17 iun., 2022

În această ediție, puteți citi: 

• Președintele Ucrainei Carpatice Augustyn Voloshyn: drumul spre Golgota;
• Fabulele lui Skovoroda ca pilde;
• „De ce, de ce, pământul meu, îmi ești atât de drag?”;
• Pagini de folclor ucrainean mai puțin cunoscute în România;
• „Biserica și familia joacă un rol important în păstrarea identității” (Interviu);
• Creațiile originale ale scriitorilor ucraineni din România: Corneliu Irod, Nicolae Corneșcian,
Mihai Traista și Virgiliu Rițco.

Echipa editorială


Redactor-șef: Iryna Moisei

Redactori: Ioan Rebușapcă, Mihai Traista
Colegiul redacțional: Corneliu Irod, Ioan Chideșciuc, Ioan Covaci, Nicolae Cornescian, Mihai Mihailiuc, Virgiliu Rițco

Citiți în continuare…

Share This