Українськi відлуння № 19, грудень 2020

СУР

Основна мета Союзу Українців Румунії – це захист права на збереження етнічної, мовної, культурної та релігійної самобутності осіб, які належать до української національної меншини

Читайте в номері:

– Ліричне слово в осягненні Миколи Вінграновського (стаття Сари-Марти Деяк); – 226 років від коли Г.С. Сковорода подався в останнє паломництво (стаття Євсебія Фрасенюка); – Два десятиліття від заснування відділу Української мови та літератури у Клужі (стаття доцента д-р Доріна-Йоана Кіри; – Інтерв᾽ю з викладачем української мови, головою ОЖУР Ледією Співалюк, записала Анна-Светлана Онужик; «Ті, що стежать за нами» Юрія Винничука у перекладі Корнелія Ірода.

Редакція


Головним редактором журналу – Михаєла Гербіль (редактор: Корнелій Ірод; редколегія: Іван Гербіль, Михайло Трайста).

Читати далі…

Share This