„Concurs de creație literară și inițiere în cercetarea științifică”, la Cluj-Napoca

UUR

Uniunea Ucrainenilor din România are ca scop apărarea drepturilor privind exprimarea şi promovarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţii ucrainene

Filiala Cluj a Uniunii Ucrainenilor din România în colaborare cu Specializarea limba și literatura ucraineană din cadrul Departamentului de limbi și literaturi slave al Facultății de Litere – Universitatea „Babeș-Bolyai” au organizat, în perioada 6.11-17.11.2023, în cadrul evenimentului „9 NOIEMBRIE – ZIUA LIMBII UCRAINENE”, „Concurs de creație literară și inițiere în cercetarea științifică”, la care au participat studenții Specializării limba și literatura ucraineană.

Concursul a avut drept obiective: dezvoltarea abilităților de comunicare în limba ucraineană, stimularea creativității, a cercetării, încurajarea competitivității etc., fiind organizat pe două secțiuni: І. „Creație literară” și ІI. „Traduceri”.

Prezentarea publică a lucrărilor, respectiv premierea câștigătorilor a avut loc la data de 23 noiembrie 2023 la Facultatea de Litere, str. Horea nr. 31, începând cu ora 10.00.

Juriul concursului a fost format din: lector univ. dr. Mihaela Herbil, redactor-șef al revistei ,,Ecouri ucrainene” – președinte; lector univ. dr. Cristina Silaghi, membru al colectivului redacțional al revistei ,,Ecouri ucrainene” – membru; și conf. univ. dr. Ioan Herbil, președintele Filialei Cluj a UUR – membru.

Acțiunea a fost moderată de către președintele Filialei Cluj a UUR, conf. univ. dr. Ioan Herbil care, în deschidere, a citit din legislație paragraful care atestă celebrarea la 9 noiembrie, începând cu anul 2018, a Zilei Limbii Ucrainene, aceasta fiind instituită la 14 iulie 2018, prin Legea 213, de Camera Deputaților din România, la inițiativa legislativă a deputatului Nicolae-Miroslav Petrețchi, și a fost adoptată, la 27 iulie 2018, fiind marcată, în fiecare an, în toate localitățile cu populație de etnie ucraineană. Acesta a concluzionat următoarele: „limba maternă este moștenirea sacră a unui popor, este darul neprețuit lăsat de strămoșii noștri, care s-a transmis din generaţie în generaţie pe cale scrisă și orală, fiind de datoria morală a fiecăruia dintre noi să-i oferim locul cuvenit”.

Au urmat intervențiile doamnelor profesoare Mihaela Herbil și Cristina Silaghi care au reiterat importanța conservării și perpetuării limbii ucrainene, subliniind faptul că organizarea unor asemenea activități este mai mult decât benefică pentru încurajarea tinerilor de a-și manifesta cu mândrie specificul lingvistic ucrainean.

Evenimentul a continuat cu prezentarea și analiza lucrărilor înscrise în concurs. După ce studenții fie s-au manifestat creativ, fie și-au demonstrat abilitățile de traducere din limba ucraineană, juriul a propus ca la secțiunea „Creație literară” să fie acordate trei premii (I, II, III), iar, la secțiunea „Traduceri”, să fie acordate trei premii (I, II, III) și două mențiune (I, II), valoarea acestora fiind: premiul I – 700 de lei; premiul II – 500 de lei; premiul III – 400 de lei; mențiune – 200 de lei.

Laureații celei de-a doua ediții a concursului au fost: – la secțiunea „Creație literară”: Romaniuc Mihai-Silviu – Premiul I; Fedurean Anastasia – Premiul II; Premiul III – Țudic Andreea-Cornelia: – la secțiunea „Traduceri”: Bilcec Jessica-Rahela Premiul I; Șofineț Sergiu-Cristian – Premiul II; Firisciac Larisa-Tania – Premiul III; Sacală Maria-Lavinia – Mențiune I; Cosma Maria – Mențiune II.

Atât organizatorii, cât și premianții mulțumesc Consiliului UUR pentru sprijinul financiar substanțial acordat, nutrind speranța că astfel de evenimente vor fi organizate și sprijinite și pe viitor.

Se impune subliniat, aici, spiritul competitiv al participanților, dăruirea și seriozitatea cu care fiecare dintre ei și-a îndeplinit sarcinile, bucuria din finalul concursului, când fiecare student-participant a fost premiat. Dincolo de satisfacția recunoașterii, prin premiere, a muncii fiecăruia dintre ei, s-a putut observa curiozitatea și emoția tinerilor noștri, consolidarea punților între noi, cadrele didactice, și studenți și, nu în ultimul rând, împlinirea rezultată din conștientizarea lucrului bine făcut.

Citiți în continuare…

Share This