Întâlnire la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

UUR

Scopul fundamental al Uniunii Ucrainenilor din România constă în apărarea drepturilor privind exprimarea şi promovarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţii ucrainene.

Marți, 3 martie 2020, Președintele Uniunii Ucrainenilor din România, deputatul Nicolae Miroslav Petrețchi, însoțit de consilierul UUR, Costel Ilie, a avut o întâlnire, la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, cu studenții care studiază limba ucraineană sub îndrumarea lect. univ. dr. Aliona Bivolaru și a lect. univ. dr. Roman Petrașuc.

Cu această ocazie, Nicolae Miroslav Petrețchi a prezentat în detaliu activitatea Uniunii Ucrainenilor din România și a subliniat oportunitățile de carieră pe care le oferă cunoașterea limbii ucrainene. Agenda discuţiilor a inclus și posibilitatea angrenării studenţilor cu performanţe şcolare deosebite în proiectele UUR.

O atenţie deosebită a fost acordată problemelor cu care se confruntă studenții și modului concret în care Uniunea Ucrainenilor din România se poate implica în rezolvarea acestora.

Temele abordate în cadrul întâlnirii s-au referit la organizarea, la nivel local și național, a unui concurs interuniversitar de recitare de poezie ucraineană, oferirea de burse pentru studenții cu rezultate foarte bune, organizarea de vizite de documentare la filialele UUR și în comunitățile ucrainene din țară, organizarea unui proiect cultural, care să îmbine tradițiile și muzica poporului ucrainean, cu participarea studenților din țară și din Ucraina, achiziționarea de manuale universitare de limbă ucraineană etc.

De asemenea, studenții au solicitat ajutorul UUR pentru traducerea unor texte mai vechi și a unor cărți, necesare în procesul didactic, prezentând, totodată, proiectele lor de traducere de proză scurtă și nuvele din limba română în ucraineană și de organizare a unui concurs de traducere.

Citiți în continuare…

Share This