Nas holos – 344

UUR

Scopul fundamental al Uniunii Ucrainenilor din România constă în apărarea drepturilor privind exprimarea şi promovarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţii ucrainene.
În această ediție, puteți citi: 

• Povestea Olhei Kobyleanska „Iuda” și contextul evanghelic;
• Din istoria literaturii ucrainene din România;
• Omul ca oglindă: nuvelele lui Corneliu Irod;
• Poezii în proză de Sydonia Nikorovych;
• Creațiile originale ale scriitorilor ucraineni din România: Nicolae Corneșcian, Corneliu Irod, Anna Traista Ruști, Virgiliu Rițco, Mihai Traista.

Echipa editorială


Redactor-șef: Iryna Moisei

Redactori: Ioan Rebușapcă, Mihai Traista
Colegiul redacțional: Corneliu Irod, Ioan Chideșciuc, Ioan Covaci, Nicolae Cornescian, Mihai Mihailiuc, Virgiliu Rițco

Citiți în continuare…

Share This