Nas holos – 345

UUR

Scopul fundamental al Uniunii Ucrainenilor din România constă în apărarea drepturilor privind exprimarea şi promovarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţii ucrainene.
În această ediție, puteți citi: 

• „…Domnul Ceresc ne-a trimis un profet” (Începuturile șevcenkianei bucovinene);
• Taras Șevcenko și Olha Kobyleanska: un ecou al generațiilor;
• Pagini de folcloristica ucraineană mai puțin cunoscute în România;
• Un an de durere și statornicie;
• Creațiile originale ale scriitorilor ucraineni din România: Corneliu Irod, Anna Traista-Ruști,
Mihai Traista.

Echipa editorială


Redactor-șef: Iryna Moisei

Redactori: Ioan Rebușapcă, Mihai Traista
Colegiul redacțional: Corneliu Irod, Ioan Chideșciuc, Ioan Covaci, Nicolae Cornescian, Mihai Mihailiuc, Virgiliu Rițco

Citiți în continuare…

Share This