UUR a creat un fond de ajutorare a ucrainenilor grav loviți de război

UUR

Uniunea Ucrainenilor din România are ca scop apărarea drepturilor privind exprimarea şi promovarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţii ucrainene

Uniunea Ucrainenilor din România a decis să deschidă unui fond, denumit ”Pentru pacea în Ucraina și solidaritate cu poporul ucrainean”, în vederea acordării de sprijin umanitar cetățenilor ucraineni din zonele afectate de conflict, la care pot contribui etnicii ucraineni din România, și nu numai.

În acest scop au fost deschise trei conturi la Banca Comercială Romana sector 1, București.

COD IBAN: RO69RNCB0209006157870001 – RON

COD IBAN: RO42RNCB0209006157870002 – USD

COD IBAN: RO60RNCB0185006157870005 – EURO

Beneficiar: Uniunea Ucrainenilor din România CIF: 4666665

Citiți în continuare…

Share This