Proiect educațional „Să-l cunoaștem pe Taras Șevcenko”, la Rona de Sus

UUR

Uniunea Ucrainenilor din România are ca scop apărarea drepturilor privind exprimarea şi promovarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţii ucrainene

27 Mar, 2023

Deschiderea la diversitate culturală și lingvistică reprezintă o preocupare importantă și legitimă în societatea contemporană, concept transpus, pe 23 martie, de reprezentanții Școlii Gimnaziale Rona de Sus în proiectul educațional „Să-l cunoaștem pe Taras Șevcenko”. Evenimentul a adus în prim-plan aprecierea pentru literatura ucraineană, pentru limba maternă și dragostea față de „Marele Cobzar”, poetul național ucrainean, care a lăsat lumii literare un tezaur de neegalat.

Activitatea a fost organizată de către cadrele didactice Petrețchi Larisa, Clemcovici Mariana, Brumar Malearciuc Olea și Babota Iuliana, cu multă trudă și interes pentru educația timpurie a micilor învățăcei. Conceput ca un proiect educațional și cultural interactiv, evenimentul a fost încărcat de energie și emoții. El a debutat prin cântece dedicate lui Taras Șevcenko, cadrele didactice intonând alături de elevi, susținându-i prin aplauze puternice și încurajându-I să fie deschiși în omagierea marii personalități literare.

Pe un diapozitiv-suport, realizat special pentru acest eveniment, s-a prezentat viața și opera poetului national Șevcenko, subliniindu-se importanța și rolul femeii în scrierile acestuia, cu trimitere, în special, la poemul „Katerina”. Sub privirile emoționate ale cadrelor didactice și ale părinților, elevii au recitat câte o poezie a poetului, demonstrând trăiri intense față de literature ucraineană.

Proiectul educațional a fost organizat în parteneriat cu Filiala Maramureș a Uniunii Ucrainenilor din România, un promotor al culturii, literaturii și susținătoare a poporului ucrainean. Au fost prezenți președintele UUR Maramureș, profesorul Petrețchi Miroslav, cel al organizației locale Lunca la Tisa, Sambor Anna, vicepreședintele Pasenciuc Vasile și Lauruc Mihai Ioan, membru al UUR. Aceștia au susținut importanța învățământului în limba ucraineană și necesitatea studierii intensive a poeților de talia lui Taras Șevcenko în școli, precum și a oricărui subiect care dezvoltă intelectul elevilor în devenire.

După finalizarea evenimentului, elevii, profesorii, părinții și invitații, au participat la masa festivă, unde au continuat discuțiile literare, înconjurați cu toții de spiritul Marelui Cobzar.

Citiți în continuare…

Share This