UUR, alături de studenții specializării Ucraineană din cadrul UBB

UUR

Uniunea Ucrainenilor din România are ca scop apărarea drepturilor privind exprimarea şi promovarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţii ucrainene

La data de 7 iunie, a avut loc, la Facultatea de Litere, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, festivitatea de premiere a studenților care au susținut comunicări în cadrul Sesiunii științifice a studenților, a masteranzilor și a doctoranzilor, desfășurate în 24 mai 2024. Devenită deja o tradiție, Sesiunea științifică reunește, an de an, studenți pasionați de diferite teme, care acoperă vaste domenii de cercetare (limbă, literatură, cultură și civilizație, relații diacronice și sincronice) și care aduc în fața celor prezenți rezultatele complexului proces de documentare, prilejuind, de fiecare dată, un schimb fructuos de idei între studenți și profesorii coordonatori.

Și în acest an, studenții secției de Limba și literatura ucraineană din cadrul Departamentului de limbi și literaturi slave ne-au încântat cu lucrările lor, iar cele mai bune dintre ele au fost premiate după cum urmează:

Premiul I – studenta Jessica Bilcec din anul III, de la specializarea UC-RU, a prezentat comunicarea «Мотив віри і невіри у творчості Івана Франка» („Motivul credinței și al necredinței în opera lui Ivan Franko”), coordonată de dna lector univ. dr. Mihaela Herbil, o lucrare extrem de complexă, cu multiple implicații religioase și filosofice, care denotă o foarte bună cunoaștere a problematicii puse în discuție.

Premiul II – studentul Ivan Papariga din anul II, de la specializarea UC-EN, a prezentat o foarte interesantă și documentată lucrare despre „Industria parfumurilor din Ucraina”, sub coordonarea dnei lector univ. dr. Cristina Silaghi, realizând o călătorie în timp, din momentul apariției primei parfumerii la Harkov, în 1954, cunoscută sub numele de „Parfumeria Effect”, și ajungând apoi, în 1960, la Fabrica de parfum din Lviv.

Premiul II – urmând linia cercetării filologice, studentul Sergiu Șofineț din anul II, de la specializarea UC-EN, a prezentat lucrarea „Influența limbii maghiare asupra graiului ucrainean din Remeți (Maramureș”), coordonată de dl conf. univ. dr. Ioan Herbil. Comunicarea s-a axat pe prezentarea unor aspecte legate de istoria localității Remeți, de prezența populației maghiare în aceste locuri, de efectele conviețuirii pe același teritoriu a două comunități lingvistic diferite.

Premiul III – o comunicare impresionantă a fost cea a studentului Mihai Romaniuc, „Criza Holodomorului în literatura ucraineană”, coordonată de dna lector univ. dr. Mihaela Herbil. Lucrarea a evocat una dintre perioadele cele mai întunecate din istoria Ucrainei, cea a Marii Foamete a anilor ʼ30 ai secolului, comparabilă ca atrocitate cu cea a Holocaustului.

Ca de fiecare dată, Uniunea Ucrainenilor din România – Filiala Cluj a fost alături de studenții specializării Limba și literatura ucraineană, oferindu-le premii în cărți.

Citiți în continuare…

,,Naș holos”, Nr. 361

,,Naș holos”, Nr. 361

În această ediție, puteți citi:  • Taras Șevcenko și Bucovina (II); • Mitropolitul Andrey Sheptytsky și scriitorii...

Share This