Agenda deputatului – iunie 2021

DEMERSURI PENTRU REZOLVAREA PROBLEMELOR SEMNALATE DE CETĂȚENI

Religia reprezintă un element fundamental pentru promovarea și conservarea culturii, în special pentru cetățenii aparținând minorităților naționale. Pentru ucrainenii din România, parohiile reprezintă un centru de comuniune spirituală și socială. Multe dintre acestea, după lunga perioadă de pandemie se confruntă cu dificultăți financiare în a efectua diverse reparații, investiții etc, iar pentru un număr mare de parohii, fondurile alocate de Guvernul României, prin intermediul Secretariatului de Stat pentru Culte, reprezintă singura variantă prin care acestea pot fi sprijinite.

În acest sens, la cererea reprezentanților minorității ucrainene din județele Maramureș, Suceava și Timiș, Nicolae Miroslav Petrețchi a  solicitat Secretarului de Stat pentru Culte, Victor Opaschi, informații cu privire la stadiul îndeplinirii formalităților privind finanțarea lucrărilor pentru lăcașurile de cult, din localitățile cu etnici ucraineni, pentru care s-au depus documentațiile aferente.

***

În luna martie a anului trecut, au început lucrările de modernizare a drumului județean 187 Leordina – Poienile de Sub Munte, care face legătura între localitatea Leordina și comunele populate de etnici ucraineni: Ruscova, Repedea și Poienile de Sub Munte și care anterior era aproape impracticabil. Acum, un an mai târziu, sunt porțiuni de drum în stare de degradare mai avansată decât înainte de inițierea lucrărilor de modernizare.

            De exemplu, stratul de asfalt pe tronsonul de aproximativ 14 km care leagă localitățile Ruscova și Poienile de Sub Munte este extrem de deteriorat, în ciuda lucrărilor de modernizare care trebuiau finalizate în luna mai a anului în curs.

            De aceea, reprezentantul ucrainenilor în parlament a încercat să afle de la ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, Cseke Attila, care au fost motivele întârzierii semnificative a finalizării lucrărilor de modernizare a unui drum vital pentru locuitorii Maramureșului istoric.

DECLARAȚII POLITICE ÎN PARLAMENT

Nicolae Miroslav Petrețchi a susținut miercuri, 19 mai, o declarație politică în Parlament, prin care a dorit să aducă în discuție două dintre cauzele principale, care accentuează efectele schimbărilor climatice și anume: depozitarea deșeurilor și defrișările ilegale.

Deșeurile rezultate din activități umane și defrișările necontrolate au un impact semnificativ asupra mediului și ne afectează direct sau indirect. Iar printre măsurile, care contribuie semnificativ la prevenirea poluării mediului înconjurător, un loc aparte îl ocupă acțiunile de ecologizare și împădurire, care trebuie realizate organizat, periodic, după un plan bine definit, capabil să asigure eficiența unor astfel de inițiative. Fără îndoială, aceste acțiuni, pot fi întreprinse de fiecare cetățean, contribuind, într-o mare măsură, atât la reducerea poluării, cât și la regenerarea ecosistemului din zonele în care acestea sunt organizate, a declarat reprezentantul ucrainenilor în Parlamentul Românei.

În discursul rostit de la tribuna Camerei Deputaților președintele Uniunii Ucrainenilor din România a amintit de inițiativele organizației de tineret a UUR, care se implică activ în protejarea ecosistemului din județele în care locuiesc etnici ucraineni, organizând campanii de împădurire, ecologizare și, în aceeași măsură, de conștientizare a importanței protejării mediului, acțiuni ce au ca rezultate concrete colectarea zilnică a sute de kilograme de deșeuri și plantarea a mii de puieți.

            Indiferent de religie, naționalitate, culoare politică sau statut social, cu toții trebuie să susținem astfel de acțiuni, încurajând, prin campanii de informare sau prin puterea exemplului, participarea la activități de împădurire și ecologizare, adaptând, în permanență, măsurile necesare pentru combaterea cauzelor și reducerea efectelor schimbărilor climatice. Doar în acest mod vom reuși să diminuăm efectele schimbărilor climatice, asigurând un mediu curat generațiilor prezente și viitoare, a declarat Nicolae Miroslav Petrețchi.

***

            În declarația politică rostită cu ocazia Zilei Copilului, președintele Uniunii Ucrainenilor din România, deputatul Nicolae Miroslav Petrețchi a accentuat rolul esențial pe care îl joacă educația, atât pentru copii, cât și pentru societate, în ansamblul său, cu profunde influențe în progresul social. Acesta consideră că doar un sistem performant, adaptat nevoilor cotidiene, bazat pe dezvoltare și consultare, reprezintă garanția unui viitor durabil, potrivit pentru fiecare copil.

În actualul context epidemiologic, odată cu trecerea învățământului în sistem on-line, digitalizarea rapidă şi rata abandonului școlar în creștere au făcut ca educația să se confrunte cu noi provocări, care au accentuat problemele deja existente, a declarat parlamentarul.

            De aceea, acum, când majoritatea elevilor s-au reîntors în băncile școlilor, iar sistemul educațional încearcă să-și reia cursul firesc, trebuie să venim în sprijinul acestora, prin soluții reale și nepopuliste, pentru a reduce neajunsurile accentuate de pandemie, într-un timp cât mai scurt, oferind tuturor șanse egale în recuperarea decalajelor și în reacomodarea cu sistemul clasic de învățământ, păstrând în același timp un climat de siguranță, a afirmat președintele UUR.

            Uniformizarea învățământului, pregătirea cadrelor didactice, debirocratizarea şi  perfecționarea continuă ar putea reprezenta o parte dintre soluțiile pe termen scurt și mediu. În aceste sens, comunicarea și cooperarea între organismele de la nivel central,  județean şi local, reprezintă singura soluție viabilă prin care putem asigura o revenire armonioasă și eficientă a tuturor elevilor în băncile școlilor, este de părere Nicolae Miroslav Petrețchi.

            Nu ne permitem să trecem, din nou, prin situații precum cele în care metodologii curriculare, sau de admitere la învățământul liceal, să fie adoptate pe repede înainte, fără consultarea persoanelor direct afectate de acestea, cum s-a întâmplat relativ recent, cu toate că deficiențele au fost semnalate încă din anii trecuți. De asemenea, trebuie eliminată politizarea instituțiilor de învățământ, inclusiv prin încercarea de a prelua și contabiliza în palmaresul unor aleși, care nu au făcut nimic pentru susținerea învățământului în timpul pandemiei, inițiativele menite să sprijine educația on-line, a subliniat deputatul.

            Reprezentantul ucrainenilor în Camera Deputaților a subliniat, că indiferent dacă vorbim despre elevi, părinți, cadre didactice, lideri educaționali sau decidenți politici, tocmai în aceste zile, când ne pregătim să sărbătorim Ziua internațională a copilului, trebuie să conlucrăm, pentru creionarea unei realități în care fiecare copil să aibă acces la educație, indiferent de regiune, naționalitate sau mediul de provenienţă.

***

Miercuri, 2 iunie, Nicolae Miroslav Petrețchi a susținut o declarație politică în Parlament, prin care a dorit să aducă în prim plan importanța dezvoltării transportului feroviar la nivel național și integrarea lui în sistemul feroviar european.

            Președintele UUR a amintit, astfel, că subiectul transportului feroviar este studiat îndeaproape de Comisia Europeană, care a propus ca anul 2021 să fie Anul European al Căilor Ferate, fapt ce dovedește potențialul uriaș al acestui sector al transporturilor. De asemenea, domeniul transporturilor feroviare este inclus și în Pactul ecologic european al transporturilor, Uniunea Europeană dorind să promoveze un transport feroviar modern, ecologic, sustenabil și sigur.

            În România, problemele de notorietate ale transportului feroviar, precum și lipsa investițiilor în modernizarea garniturilor de tren sau a materialului rulant, au generat o reprofilare a cetățenilor către sectorul transporturilor rutiere. Din acest motiv, dezvoltarea infrastructurii feroviare trebuie privită și din perspectiva necesității extinderii transportului feroviar, elaborând strategii bazate pe analize reale ce permit prezentarea situației actuale, cu ajutorul cărora să  fie identificate punctele slabe, iar, ulterior, îndreptate și aliniate la standardele europene, prin măsuri concrete.

            Deputatul a subliniat că este timpul să conlucrăm pentru a reuși să aducem transportul feroviar din țara noastră la nivelul celui european. Consider că doar prin colaborare, comunicare și prin promovarea acestui tip de transport la nivel național, în toate colțurile țării, și prin implementarea unor soluții optime putem integra acest domeniu al transporturilor în sistemul feroviar european, realizând astfel o alternativă viabilă atât pentru cetățeni, cât și pentru companii, a declarat Nicolae Miroslav Petrețchi.

ÎNTREVEDERE CU VICEPREMIERUL PENTRU INTEGRAREA EUROPEANĂ ȘI EURO-ATLANTICĂ A UCRAINEI, OLHA STEFANISHYNA

Miercuri, 2 iunie, președintele Uniunii Ucrainenilor din România, deputatul Nicolae Miroslav Petrețchi, a participat la întâlnirea parlamentarilor români cu vicepremierul pentru integrarea europeană și euro-atlantică a Ucrainei, Olha Stefanishyna, aflată în vizită în România. Oficialul de la Kiev a fost însoţit de Însărcinatul cu afaceri a.i. al Ucrainei în România, Paun Rohovei.

Partea română a fost reprezentată de președintele Comisiei de politică externă din Camera Deputaților, Biró Rozália-Ibolya, vicepreşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranță națională, Bogdan-Ionel Rodeanu și de Nicolae Miroslav Petrețchi, în calitate de membru al Grupului parlamentar al minorităților naționale și reprezentant al minorității ucrainene în Parlamentul României.  

            Intensificarea relațiilor româno-ucrainene, inclusiv a schimburilor la nivel parlamentar, asigurarea respectării drepturilor minorităților naționale din Ucraina și România, sprijinul României pentru aspirațiile europene și euro-atlantice ale Ucrainei s-au numărat printre temele discutate de reprezentanții Comisiilor parlamentare cu oficialul ucrainean.

            În acest context președintele UUR a subliniat că minoritățile ucraineană din România și română din Ucraina, au fost și rămân o punte de legătură între cele două state, contribuind la consolidarea relațiilor de prietenie și bună vecinătate. Nicolae Miroslav Petrețchi a prezentat, pe scurt, modul in care statul roman sprijină comunitatea ucraineană, România fiind un exemplu de bune practici la nivel european în materia protecției minorităților naționale.

            Reprezentantul ucrainenilor în Parlamentul României a afirmat, de asemenea, că intensificarea cooperării interguvernamentale, interparlamentare, precum și continuarea unui dialog constructiv, vor contribui la consolidarea și diversificarea relațiilor dintre România și Ucraina, iar Uniunea Ucrainenilor din Romania va depune, în continuare, eforturi, pentru întărirea cooperării dintre cele doua state.

            Vicepremierul ucrainean a prezentat părții române ultimele evoluții din Ucraina, situaţia din regiunile Lugansk şi Doneţk, şi a confirmat dorința statului ucrainean de accelerare a procesului de aderare la NATO și UE. Olha Stefanishyna a mulțumit părții române pentru susținerea constantă de către România a suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, precum și a eforturilor sale de integrare europeană și euro-atlantică.

            La finalul întrevederii, partea română a reiterat sprijinul statului român pentru soluţionarea paşnică a conflictului din statul vecin, cu respectarea independenţei, suveranităţii şi  integrităţii teritoriale a Ucrainei.

Cititi in continuare…

Agenda deputatului – august 2020

Agenda deputatului – august 2020

 În această perioadă, dificilă pentru noi toți, generată de pandemia Covid-19, deputatul NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI...

Share This