Ședința Consiliului (Rada) Uniunii Ucrainenilor din România la Galați

UUR

Uniunea Ucrainenilor din România are ca scop apărarea drepturilor privind exprimarea şi promovarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţii ucrainene

Situația financiar-contabilă pentru luna octombrie, organizarea şi desfășurarea unor acțiuni de promovare a tradițiilor și obiceiurilor ucrainenilor din România, precum și diverse aspecte organizatorice din activitatea Uniunii Ucrainenilor din România (UUR) au fost dezbătute în cadrul ședinței ordinare a Consiliului (Radei) UUR, care a avut loc la Galați, în zilele de 23 și 24 noiembrie.

Pe ordinea de zi s-au aflat analizarea referatelor și devizelor aferente lunii octombrie, trimise de către filialele UUR și comisiile de specialitate, prezentarea cheltuielilor, activitatea liderului UUR, deputatul Nicolae-Miroslav Petrețchi, precum și diverse probleme organizatorice interne.

Totodată, în cadrul ședinței au fost dezbătute și aprobate devize estimative privind organizarea, pe parcursul lunii decembrie, a unor acțiuni specifice, precum: „Parada costumului popular ucrainean”, „Festivalul de colinde și obiceiuri ucrainene”, „Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor & Sărbătoarea pomului de Crăciun”, „Moș Crăciun cu plete dalbe”, „300 de ani de la nașterea scriitorului, poetului și fabulistului Hrihorii Skovoroda (1722-1794)”, “Festivalul minorităților”, “Colinda ucraineană – specificitatea acesteia în Bucovina”, „Târgul de Carte Gaudeamus Radio România” etc.

Au fost analizate şi aprobate propunerile de semnare a unor acorduri  de parteneriat cu Administrația de stat din Lviv, Institutul Internațional de Educație, Cultură și Relații cu Diaspora al Universității Naționale „Politehnica Lviv”, TVR – Departamentul Emisiuni pentru Minorități – Secția alte Minorități, Consiliul regional Transcarpatia, Academia de Cultură și Artă din Ujhorod, Asociația Infocons, Muzeul de arhitectură și civilizație populară din Ujhorod.

De asemenea, membrii Consiliului (Radei) UUR au aprobat acordarea unui ajutor financiar de urgență, din fonduri proprii, unui etnic ucrainean cu probleme de sănătate.

Citiți în continuare…

Share This