Agenda deputatului – martie 2020

Conștient de ameninţarea gravă şi iminentă a noului coronavirus pentru sănătatea publică, cât și de faptul că România are nevoie de un guvern cu puteri depline, care să poată folosi toate intrumentele legale pentru a gestiona eficient situaţia generată de răspândirea coronavirusului, deputatul UUR Nicolae Miroslav Petrețchi a participat la ședința Camerelor reunite ale Parlamentului în care s-a dat votul asupra investirii Guvernului Ludovic Orban.

Tot în luna martie d-l Petrețchi a subliniat de la tribuna Camerei Deputațiolor împortanța organizării unei dezbateri deschise și transparente privind viitorul Europei și a solicitat ministrului sănătății identificarea unor soluții eficiente pentru îmbunătățirea accesului populației din zona rurală la serviciile medicale de calitate.

PREGATIREA CONFERINTEI PRIVIND VIITORUL EUROPEI

Deputatul Nicolae Miroslav Petrețchi, a prezentat, de la tribuna Camerei Deputaţilor, o declaraţie politică în care a salutat propunerea de organizare a Conferinței privind viitorul Europei, subliniind că viitorul Europei este o preocupare pentru toți cetăţenii europeni.

Declarație politica

              Zilele acestea, la Camera Deputaților, se află în dezbatere propunerea Comisiei Europene pe tema organizării Conferinței privind viitorul Europei, care ar urma să se desfășoare în perioada 2020-2022, în linie cu programul de priorități politice asumate de Președintele Comisiei Europene în momentul investirii sale de către Parlamentul European.

              Dezbaterea privind viitorul Uniunii Europene nu reprezintă o noutate, aceasta a fost inițiată de către Consiliul European informal încă în 2016, ca un proces de reflecție politică în ceea ce privește îmbunătățirea relațiilor dintre statele membre și apropierea de cetățenii Uniunii Europene, iar în paralel au fost stabilite și o serie de priorități vizând teme precum migrația și frontierele externe, securitatea internă și externă, dezvoltarea socio economică și tineretul.

            Conferința urmează să beneficieze de experiențele anterioare, de exemplu din dialogurile cu cetățenii, dar introduce și o multitudine de elemente noi menite să atragă o audiență mai largă și să consolideze căile prin care cetățenii pot influența acțiunile viitoare ale UE.

             Până în prezent, majoritatea statelor membre susțin  organizarea Conferinței, cu respectarea echilibrului inter-instituțional și implicarea cât mai largă a factorilor decizionali, a parlamentelor naționale, societății civile și cetățenilor, în contextul în care există o îngrijorare  în legătură cu consecințele Brexitului asupra celorlalte state, amploarea populismului și eurosceptismului.

             Astfel se crează o oportunitate de evidențiere a virtuților Uniunii Europene, existând suficiente premise pentru o dezbatere deschisă, transparentă și structurată cu cetățeni veniți din orizonturi profesionale diverse și din toate categoriile sociale.

             Temele privind aspectele sociale, globalizarea și efectele sale, uniunea economică și monetară, politica europeană de apărare, consolidarea resurselor proprii ale UE,  trebuie să fie în continuare intens discutate în cadrul tuturor dezbaterilor privind viitorul Europei, motiv pentru care comisiile de specialitate din Camera Deputaților și Senat, sesizate în acest sens, trebuie să vină cu inițiative concrete  care să identifice și să propună soluții pentru dificultățile cu care ne confruntăm, inclusiv cele privind mecanismul de selecție a candidaților. E bine să  susținem în același timp participarea parlamentelor naționale ca membri cu drepturi egale ai Conferinței.

             Viitorul Europei este un subiect care trebuie să ne preocupe pe toți, indiferent de culoarea politică sau apartenența etnică,  strâns legat de modul în care vom reuși să trecem peste provocările aduse de globalizare, conlucrând pentru atingerea coeziunii sociale și pentru dezvoltarea unei economii europene tot mai puternice, bazată pe participarea economiilor naționale.

DEFICITUL PERSONALULUI MEDICAL ÎN SATELE IZOLATE

Lipsa acută de personal medical afectează semnificativ sistemul medical din România, problema fiind și mai acută în mediul rural. În acest context domnul Nicolae Miroslav Petrețchi a solicitat ministrului sănătății identificarea unor soluții eficiente pentru îmbunătățirea accesului populației la serviciile medicale de calitate în zona rurală.
Întrebare scrisă adresată Ministrului Sănătății, Victor Costache

”Stimate Domnule Ministru,

Harta localităţilor fără medici de familie este roşie.Este cunoscut faptul că pentru medicii de familie, zonele rurale nu sunt atractive deoarece sunt relativ izolate, iar numărul asiguraților este prea mic ca să poată susține financiar un cabinet medical.

Potrivit reprezentanților Asociației Medicilor de Familie, dezinteresul pentru zonele rurale are 2 motive: numărul pacienților e mic pentru ca un cabinet să fie rentabil, iar accesul  (infrastructura) și condițiile oferite la sat lasă mult de dorit.În plus, distanțele dintre sate sunt foarte mari chiar în cadrul aceleiași comune, iar satele sunt din ce în ce mai depopulate.

Astfel de cazuri găsim, în special în zonele de graniță, cum ar fi localitățile Valea Vișeului, Bistra din  jud. Maramureș; Sucevița, Cacica din  județul Suceava; Dragușeni, Avrămeni din jud. Botoșani;  Murighiol, Crișan, Caraorman, Sf. Gheorghe, Sulina, Letea  din jud.Tulcea.

Un calcul sumar arată că ar fi nevoie urgentă de cel puţin 650 de medici de familie în toată ţara, fiind 1.522 de localități cu lipsă/deficit de medici de familie,unde maiestenevoie de încă 2.165 de medici de familie.

Una dintre posibilele soluții pentru aceste sate izolate ar fi centrele de permanenţă, unul la 2-3 comune, unde să fie realizat un serviciu medical permanent, „un fel de centru de urgenţă”cum am putea să-l numim.

Utilitatea unor astfel de centre nu-și găsește finalitatea: degeaba există un punct de lucru, unde medicul vine joia, dacă cetățeanul se îmbolnăvește sâmbăta sau miercurea. Nu se pot programa îmbolnăvirile în funcție de programul medicului.

O altă posibilitate pentru atragerea medicilor în aceste localități ar fi ca aceștia să nu mai fie plătiţi pentru numărul de pacineți, ci pentru serviciile prestate, fiind retribuită munca nu doar un nume de pe o listăşi astfel, cel mai probabil, problema legată de venituris-ar diminua.

Stimate Domnule Ministru,

Față de cele arătate,în conformitate cu dispozițiile art.197 alin.(2) din Regulamentul Comun al Camerei Deputaților și Senatului, Vă rog să-mi comunicați în scris următoarele::

  1. Există posibilitatea creării unor centre de permantență la 2-3 comune, unde să existe un serviciu medical permanent?
  2. Plata medicilor pentru serviciul prestat prezintă o soluție viabilă?
  3. Ce alte soluții propune Ministerul Sănătății pentru reducerea deficitului de medici de familie în zonele precum cele menționate mai sus?”

Cititi in continuare…

Share This