Alegeri parlamentare 2020

Poziția UUR pe buletinul de vot în circumscripții electorale

Județe:
Alba –14
Arad – 21
Argeș – 20
Bacău – 17
Bihor – 13
Bistrița-Năsăud – 17
Botoșani – 13
Brașov – 22
Brăila – 22
Buzău – 23
Caraș-Severin – 15
Călărași – 27
Cluj – 28
Constanța – 27
Covasna – 27
Dâmbovița – 24
Dolj – 23
Galați – 24
Giurgiu – 16
Gorj – 19
Harghita – 22
Hunedoara – 29
Ialomița – 16
Iași – 25
Ilfov – 18
Maramureș – 27
Mehedinți – 23
Mureș – 20
Neamț – 17
Olt – 25
Prahova – 27
Satu Mare – 25
Sălaj – 14
Sibiu – 15
Suceava – 21
Teleorman – 13
Timiș – 19
Tulcea – 27
Vaslui – 28
Vâlcea – 28
Vrancea – 10

București – 21
Diaspora – 14

100 de motive

100

de motive

SĂ VOTEZI

PENTRU
CAMERA DEPUTAȚILOR

ÎMPREUNĂ VOM REALIZA
ȘI MAI MULT!

UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA,

alături de reprezentantul său în Parlamentul României,

deputatul Nicolae Miroslav PETREȚCHI,

sub deviza

„Cunoaște! Susține! Rezolvă!”,

s-a implicat în:

 

I. DEZVOLTAREA LOCALĂ

A susținut:
1. – renovarea, modernizarea și dotarea școlilor și grădinițelor, precum și a altor
instituții prin Programul Național de Dezvoltare Locală;
2. – dezvoltarea infrastructurii locale prin PNDL-2 în mod transparent;
3. – protejarea mediului înconjurător;
4. – promovarea turismului la nivel central și local.

A efectuat demersuri pentru:
5. – aplicarea sistemului de echilibrare a bugetelor locale;
6. – adoptarea de măsuri urgente pentru stoparea defrișărilor ilegale ale păduri-or;
7. – asigurarea necesarului de lemn de foc pentru populaţie;
8. – transparentizarea procesului decizional în cadrul autorităților publice locale;
9. – rezolvarea problemei transportului în satele izolate din Delta Dunării;
10. – dezvoltarea infrastructurii de apă și canalizare;
11. – extinderea rețelei de electricitate și iluminat public;
12. – asfaltarea străzilor din localități;
13. – modernizarea transportului feroviar de călători și creșterea gradului de siguranță a circulației feroviare;
14. – elaborarea unui plan de reintegrare pe piața muncii a celor care și-au pierdut locul de muncă din cauza pandemiei de coronavirus.

A contribuit la:
15. – protejarea și conservarea patrimoniului local cultural și etnografic;
16. – îmbunătățirea calității semnalului de telefonie mobilă din județele aflate la
granița României;
17. – sprijinirea localităţilor afectate de inundaţii.

A înaintat memorii pentru:
18. – elaborarea unui plan național privind prevenirea și combaterea efectelor secetei;
19. – crearea sistemelor de management integrat al deșeurilor;
20. – aplicarea unitară a Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL).

A sprijinit:
21. – formarea şi perfecţionarea resurselor umane în primării în vederea întocmirii și depunerii de cereri de finanțare;
22. – acordarea de despăgubiri agricultorilor și fermierilor locali, afectați de intemperii;
23. – atragerea investitorilor în vederea creării de noi locuri de muncă;
24. – digitalizarea administrației publice locale (plata online a taxelor și impozitelor, crearea unui portal online de comunicare cu cetățenii);
25. – remedierea problemei deficitului de personal la nivelul Inspectoratelor de Poliție din județele de frontieră;
26. – rezolvarea problemei transportului public.

A solicitat:
27. – urgentarea lucrărilor la Drumul Judeţean 187, Leordina – Poienile de Sub Munte;
28. – modernizarea drumului din pasul Dealul Ştefăniţei;
29. – elaborarea unei strategii naționale pentru prevenirea poluării râurilor.

A colaborat cu:
30. – reprezentanții administrației publice locale și centrale în vederea elaborării și
derulării de proiecte transfrontaliere.

II. SĂNĂTATE

A efectuat demersuri pentru:
31. – asigurarea personalului de specialitate la spitalele de TBC și pentru implementarea acțiunilor prevăzute în Strategia Națională de Control al Tuberculozei;
32. – verificarea regimului circulației medicamentelor de uz veterinar (cu scopul asigurării siguranței alimentelor);
33. – înființarea de noi farmacii în mediul rural;
34. – soluționarea problemei referitoare la plata salariilor asistenților persoanelor cu handicap;
35. – renovarea și modernizarea spitalelor municipale;
36. – rezolvarea lipsei unor medicamente pentru boli cronice de pe piața farmaceutică din România;
37. – susținerea producției autohtone de măști și alte materiale medicale de protecţie.

A solicitat:
38. – elaborarea unei strategii de achiziționare și creare de stocuri de seringi;
39. – testarea pacienților oncologici aflați sub tratament, în cadrul măsurilor de prevenire a răspândirii comunitare a COVID-19 în timpul stării de alerta;
40. – înființarea, renovarea și dotarea unităților medicale și atragerea medicilor de familie în zone rurale.

III. EDUCAȚIE

A contribuit la:
41. – modernizarea și dotarea grădinițelor și școlilor prin derularea proiectelor în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL).

A efectuat demersuri pentru:
42. – editarea și tipărirea manualelor școlare pentru minorități;
43. – dotarea școlilor cu microbuze pentru asigurarea transportului elevilor din zone izolate;
44. – elaborarea manualelor digitale;
45. – distribuirea echipamentelor de protecție personală și a materialelor sanitare pentru elevi și cadre didactice.

A solicitat:
46. – asigurarea la timp a manualelor școlare pentru elevi;
47. – măsuri eficiente privind prevenirea şi combaterea abandonului școlar;
48. – includerea concursurilor tematice pentru copii și tineret în Calendarul con- cursurilor școlare MEC;
49. – Ministerului Educației și Cercetării organizarea de consfătuiri ale cadrelor didactice, care aparțin minorităților naționale;
50. – extinderea programului „Masă caldă”.

A sprijinit:
51. – organizarea olimpiadelor județene și naționale;
52. – clarificarea statutului juridic și reabilitarea unor instituții de învățământ;
53. – soluționarea unor probleme sau situații deosebite, apărute în procesul de predare/învățare în limba maternă.

A acordat:
54. – burse elevilor din venituri proprii.

A evidențiat:
55. – efectul negativ al comasării claselor.

IV. RELIGIE

A înaintat memorii pentru:
56. – finanțarea echitabilă a bisericilor;
57. – editarea de cărți cu tematică religioasă;
58. – înființarea de posturi pentru personalul clerical și neclerical.

V. CULTURĂ

A solicitat:
59. – reînfiinţarea Departamentului pentru minorităţi din cadrul Ministerului Culturii;
60. – creșterea timpului alocat de posturile televiziunii publice emisiunilor consacrate minorităților naționale;
61. – adaptarea măsurilor privind susținerea financiară a radioului public, una dintre puținele surse sigure de informare pentru cetățenii români din țară și din străinătate;
62. – eficientizarea centrelor de informare și promovare turistică.

A susținut:
63. – necesitatea continuării organizării și desfășurării evenimentelor culturale specifice minorităților naționale, care completează și îmbogățesc cultura europeană.

VI. COMUNITATE

A solicitat:
64. – rezolvarea problemei apei potabile în județele afectate;
65. – rezolvarea problemei deselor căderi de curent în localitățile aflate la granița țării;
66. – digitalizarea și dotarea bibliotecilor comunale și accesul gratuit la internet în spațiile publice;
67. – efectuarea, la timp, a plăților subvențiilor pentru pășune;
68. – îmbunătățirea sistemului de avertizare RO-ALERT;
69. – susținerea producătorilor autohtoni în actualul context pandemic;
70. – dezvoltarea mediului antreprenorial din zonele rurale;
71. – adoptarea de măsuri fiscale privind stimularea relocării unor producții, în vederea creării de locuri de muncă.

A pledat pentru:
72. – înființarea rețelei de gaz, reabilitarea şi modernizarea drumurilor comunale;
73. – înființarea Poliției Animalelor;
74. – îmbunătățirea calității apei potabile, distribuite în sistem centralizat;
75. – implementarea de măsuri privind creșterea siguranței pe drumurile naționale;
76. – accelerarea programului guvernamental Start-up Nation pentru anul 2020.

VII. PARTENERIATE

A susținut:
77. – parteneriate pentru atragerea de fonduri europene;
78. – parteneriate în vederea rezolvării problemelor complexe cu care se confruntă comunitățile locale.

VIII. LEGIFERARE

79. – propuneri legislative privind exercitarea efectivă a drepturilor și libertăților fundamentale;
80. – inițiator al propunerii legislative pentru completarea OUG nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice;
81. – propuneri pentru instituirea „Zilei Ziaristului Român”;
82. – co-inițiator al Legii nr. 247/2017 privind instituirea „Zilei Minorităților Naționale din România”;
83. – propuneri pentru reglementarea situației ONG;
84. – co-inițiator al Legii nr. 8/2020 privind drepturile de autor și drepturile conexe;
85. – propuneri la proiectul Codului administrativ al României;
86. – propuneri la legislația privind organizațiile minorităților naționale;
87. – propunere la noua Lege a pensiilor privind respectarea principiului echității;
88. – propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002;
89. – inițiatorul Legii nr. 213/2018 privind instituirea zilei de 9 noiembrie ca „Ziua Limbii Ucrainene”;
90. – inițiatorul proiectului de hotărâre privind modificarea art. 258 alin. (2) din
Regulamentul Camerei Deputaţilor;
91. – co-inițiator al Legii nr. 200/2020 pentru completarea OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România;
92. – propuneri pentru aplicarea legislației privind domeniul ordinii publice și sigu- ranței cetățeanului;
93. – inițierea campaniei „Cunoaște! Susține! Rezolvă!”;
94. – co-inițiator al Legii nr. 52/2018 pentru modificarea Legii privind finanțele publice locale și ale Legii administrației publice locale;
95. – co-inițiator al Legii nr. 291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Iași – Târgu Mureș;
96. – co-inițiator al Legii nr. 64/2020 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

IX. RELAȚII BILATERALE

97. – a contribuit la dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre România și Ucraina, la lărgirea orizontului și experienței promovării bunelor relații între cele două țări și popoare, cu numeroase preocupări și acțiuni în acest domeniu;
98. – a participat la lucrările Comisiei interguvernamentale mixte româno-ucrainene, privind protecția persoanelor aparținând minorităților naționale;
99. – a făcut parte din delegaţia Parlamentului României pentru inițierea dialogului cu instituțiile din Ucraina, în vederea asigurării protecției drepturilor cetățenilor aparținând comunității românești autohtone din Ucraina;
100. – a contribuit la dezvoltarea relațiilor de colaborare cu: Congresul Mondial al Ucrainenilor (SKU), Congresul European al Ucrainenilor (EKU), Consiliul Mondial Ucrainean de Coordonare (UVKR) şi Asociaţia pentru legăturile cu ucrainenii de peste hotarele Ucrainei (Asociaţia „Ucraina – Lumea”).

Uniunea Ucrainenilor din România (UUR) este o organizaţie reprezentativă parlamentară a comunităţii ucrainene din țara noastră.

Abonează-te pentru noutați!