Despre Noi

Cine e UUR?

Uniunea Ucrainenilor din România este organizaţie reprezentativã parlamentarã a comunitãţii ucrainene, face parte din Consiliul pentru Minoritãţile Naţionale din România, iar prin publicaţiile ei, din Asociaţia Presei Minoritãţilor Naţionale din România. UUR este membrã a Congresului Mondial al Ucrainenilor, a Congresului European al Ucrainenilor, a Consiliului Mondial Ucrainean de Coordonare şi a Asociaţiei pentru legãturile cu ucrainenii de peste hotarele Ucrainei (Asociaţia „Ucraina – Lumea“).

Uniunea Ucrainenilor din România este o organizaţie cu profil etnic, neguvernamentală, neconfesională şi nonprofit, cu personalitate juridică dobândită în baza Legii nr. 246/2005, cu deplină autonomie, care-şi desfăşoară activitatea în concordanţă cu prevederile Constituţiei, legilor în vigoare din România, propriului Statut, precum şi cu documentele internaţionale referitoare la drepturile minorităţilor naţionale.

 

Uniunea Ucrainenilor din România este o organizaţie reprezentativă parlamentară a comunităţii ucrainene, face parte din Consiliul pentru Minorităţile Naţionale din România, iar prin publicaţiile ei, din Asociaţia Presei Minorităţilor Naţionale din România.

 

Potrivit art. 62 din Constituţia României şi prevederilor legilor electorale ale României, UUR este o organizaţie asimilată cu partidele şi organizaţiile politice.

 

Uniunea Ucrainenilor din România este membră a Congresului Mondial al Ucrainenilor (SKU), a Congresului European al Ucrainenilor (EKU), a Consiliului Mondial Ucrainean de Coordonare (UVKR) şi a Asociaţiei pentru legăturile cu ucrainenii de peste hotarele Ucrainei (Asociaţia „Ucraina – Lumea“).

Scopul fundamental al Uniunii Ucrainenilor din România constă în apărarea drepturilor privind exprimarea şi promovarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţii ucrainene, renaşterea şi formarea unităţii şi conştiinţei naţionale, protejarea drepturilor individuale şi colective ale membrilor săi şi în întărirea raporturilor de colaborare româno-ucrainene.

Dorești să devii membru al UUR?

Hai să vorbim! Lasă-ne un mesaj folosind forma de mai jos.