Colectarea gunoiului în Maramureș și reabilitarea drumurilor în com. Bălcăuți

În ciuda numeroaselor demersuri din ultimii ani, deputatul Nicolae Miroslav Petrețchi s-a văzut nevoit să revină la problema colectării deșeurilor menajere din Maramureșul istoric. Din păcate, ceea ce se vede acum este o agravare a crizei colectării gunoaielor. Situația este cu atât mai gravă cu cât recent parlamentarul a fost sesizat de mai mulți cetățeni ai comunei Bistra, județul Maramureș, asupra faptului că deșeurile menajere nu au fost colectate de mai bine de o lună, operatorul de salubrizare invocând existența unor probleme cu mașina de colectare a deșeurilor.

 

În întrebarea scrisă adresată ministrului mediului acesta a întrebat dacă ministerul de resort dispune de o soluție concretă pentru rezolvarea urgentă a problemei colectării gunoiului. ”Consider că pentru toate aceste situații trebuie găsită, în cel mai scurt timp, o soluție concretă care să poată fi pusă în aplicare, lăsând deoparte planurile și strategiile create și implementate doar pe hârtie”, menționează deputatul .

* * *

Pe de altă parte, în urma răspunsului foarte vag, primit de la ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, Attila Cseke, la întrebarea scrisă cu privire la stadiul evaluării de către Compania Națională de Investiții a proiectului de reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere din comuna Bălcăuți, județul Suceava, afectată de fenomenele meteorologice, reprezentantul ucrainenilor în Camera Deputaților s-a văzut nevoit să revină la acest subiect.

Nicolae Miroslav Petrețchi a cerut ministrului de resort detalii privind motivele care au stat la baza deciziei ca acest proiect să rămână pe lista de sinteză a subprogramului „Lucrări în primă urgență”, cu toate că tronsoanele de drum propuse spre modernizare sunt drumuri principale din comuna Bălcăuți, tronsoane care sunt frecvent afectate de viituri. Totodată, l-a rugat să-i comunice criteriile folosite pentru departajarea proiectelor depuse de unitățile administrativ teritoriale învecinate, în defavoarea proiectului din comuna Bălcăuți.

Cititi in continuare…

Agenda deputatului – august 2020

Agenda deputatului – august 2020

 În această perioadă, dificilă pentru noi toți, generată de pandemia Covid-19, deputatul NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI...

Share This