Contribuția reprezentanților UUR la Summit-ul CMU, organizat la București

UUR

Uniunea Ucrainenilor din România are ca scop apărarea drepturilor privind exprimarea şi promovarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţii ucrainene

În perioada 12 – 15 aprilie, a avut loc, la București, Summit-ul Liderilor Congresului Mondial al Ucrainenilor. Evenimentul a cuprins șase paneluri tematice, la care au participat și reprezentanți ai Uniunii Ucrainenilor din România, care au împărtășit din experiența lor, cu scopul identificării unor soluții concrete, prin raportare la situații reale.

Temele principale au vizat aspecte legate de problematica ucrainenilor de pretutindeni, în contextul noilor provocări fără precedent pentru poporul ucrainean, precum şi de importanța continuării sprijinului pentru Ucraina – umanitar, politic, militar, financiar, educațional, extrem de necesar în contextul războiului pe scară largă, declanșat de Vladimir Putin.

În intervenția sa, consilierul Uniunii Ucrainenilor din România, Fabian Popovici, a subliniat necesitatea unei mai bune cooperări între Congresul Mondial al Organizațiilor Tinerilor Ucraineni și reprezentanții structurilor de tineret din întreaga lume, afirmând că „nu se poate vorbi despre dezvoltarea mișcării de tineret în diaspora fără o colaborare mai eficientă”. El a subliniat că tinerii ucraineni, ca jucători importanți în perpetuarea valorilor și culturii ucrainene, precum și în susținerea Ucrainei și a parcursului său european și euroatlantic, trebuie să fie consultați în luarea deciziilor la nivelul organismului central. De asemenea, Fabian Popovici a propus organizarea mai multor întâlniri ale tinerilor ucraineni, la care să participe cât mai mulți reprezentanți ai structurilor de tineret din întreaga lume.

La rândul său, Președinta Filialei Timiș a Uniunii Ucrainenilor din România, Maria Szabo-Condrei, a vorbit despre sprijinul amplu, pe care Uniunea Ucrainenilor din România l-a acordat refugiaților ucraineni după începerea conflictului în țara vecină. Irina Liuba Horvat a amintit că, încă din primele clipe ale războiului, membrii UUR s-au mobilizat fără precedent, oferind ajutor, atât refugiaților ucraineni ajunși în România, cât și persoanelor strămutate intern. Vorbim de cazare, hrană, transport, traducere, consiliere și mediere, ajutor umanitar, sprijin pentru integrarea copiilor în școli, iar mai târziu – implicarea refugiaților în toate activitățile organizate de UUR. 

Secretarul general UUR și președinta filialei UUR-Satu Mare, Irina Liuba Horvat, a amintit că, în cadrul UUR, a fost înființată o comisie specială de ajutor pentru refugiați. Membrii acesteia se întrunesc lunar și prezintă situația din teritoriu. Fiecare membru al comisiei ține legătura cu refugiații de pe raza teritorială a filialei, se implică activ, împreună cu administrațiile locale și județene, în identificarea şi soluționarea problemelor cu care se confruntă aceștia, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, situația este prezentată în cadrul ședințelor lunare, pentru a identifica soluții la nivel central.

Președintele Comisiei pentru educație și știință a UUR, Roman Petrașuc, a vorbit despre învățământul în limba maternă ucraineana în România. El a amintit că persoanele aparținând minorităților naționale au dreptul să studieze şi să se instruiască în limba maternă, la toate nivelurile, în toate tipurile şi formele de învăţământ preuniversitar. Domnul Petreșuc a subliniat că promovarea educaţiei în limba ucraineană şi a studiului limbii ucrainene, printr-o implicare activă a Uniunii Ucrainenilor din România, a dus la consolidarea administrativă, concretizarea unor strategii şi proiecte, în  bună colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale, Inspectoratele Şcolare Judeţene şi Departamentul pentru Relaţii Interetnice.

Astfel, printr-o colaborare activă a UUR cu instituţiile statului român şi cu diferite instituţii din Ucraina, s-au obţinut rezultate remarcabile în ceea ce priveşte studiul limbii ucrainene, inclusiv în cazul copiilor ucraineni, refugiați în România. Președintele Comisiei pentru educație și știință a mai spus că UUR susține învățământul în limba ucraineană, desfășoară concursuri tematice pentru copii și tineret, organizează consfătuirile cadrelor didactice pentru învățământul ucrainean din România, se implică în organizarea și desfășurarea olimpiadelor în limba ucraineană, colaborează cu instituții de învățământ din România și străinătate.

Citiți în continuare…

,,Naș holos”, Nr. 359

,,Naș holos”, Nr. 359

În această ediție, puteți citi:  • Sărbătorirea centenarului Taras Șevcenko în Bucovina; • Prometeu al Pământului de...

Vilne slovo nr. 9-10, mai 2024

Vilne slovo nr. 9-10, mai 2024

În această ediție, puteți citi: • Uniunea Ucrainenilor din România își deschide oficial campania electorală; • Din...

Share This