Declație politică cu ocazia Zilei Limbii Ucrainene în România

UUR

Uniunea Ucrainenilor din România are ca scop apărarea drepturilor privind exprimarea şi promovarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţii ucrainene

În ajunul Zilei Limbii Ucrainene în România, sărbătorită anual la 9 noiembrie, Nicolae Miroslav Petrețchi a subliniat, de la tribuna Parlamentului României, că diversitatea lingvistică este un element fundamental al culturii noastre europene și, implicit, al societății românești în ansamblul său, care nu doar îmbogățește moștenirea noastră culturală, ci contribuie, în egală măsură, la un climat de conviețuire armonioasă și de respect reciproc.

Comunitatea ucraineană, a treia minoritate etnică din România, contribuie semnificativ atât la îmbogățirea spațiului multicultural și multietnic al României, cât și la dezvoltarea socială și economică a societății românești, păstrând și transmițând, totodată, din generație în generație limba maternă și valorile sale culturale. Iar Ziua Limbii Ucrainene, ne oferă oportunitatea de a reflecta asupra importanței diversității lingvistice și promovării limbii materne în procesul conturării identității etnice și culturale.

Totodată, deputatul a arătat că, deși, statul român este un model de bune practici în materia promovării și conservării drepturilor minorităților naționale, din păcate, încă mai avem cazuri, în care autoritățile locale acționează în contradicție cu spiritul diversității și al dialogului intercultural promovat la nivel central. În acest sens el a prezentat un exemplu din luna august a anului curent, când fondurile alocate de Consiliul Județean Maramureș pentru reabilitarea Liceului Pedagogic „Taras Șevcenko” din Sighetu Marmației, singurul din țară cu predare integrală în limba ucraineană, aflat într-un stadiu avansat de degradare, au fost cheltuite de Consiliul local pentru organizarea unui festival de muzică folk.

Nicolae Miroslav Petrețchi a amintit că în imediata apropiere a României, de peste 620 de zile are loc un război pe scară largă, declanșat de federația rusă, nu doar împotriva Ucrainei și a dreptului poporului ucrainean de a-şi decide viitorul, împotriva limbii și culturii ucrainene, ci și împotriva valorilor comunității democratice europene, pe care le împărtășim cu toții.

El a vorbit despre intensificarea eforturilor regimului de la kremlin de a distruge viitorul Ucrainei, iar, în unele cazuri, chiar de a șterge identitatea ucraineană atât în rândul populației Ucrainei, cât și în rândul diasporei ucrainene, inclusiv prin amplificarea discursului de instigare la ură și dezbinare, precum și prin campanii de subminare  a tradițiilor și de dezbinare a comunităților de ucraineni.

Cu toate acestea, limba ucraineană a devenit un simbol al rezistenței și unității, care ne îndeamnă să fim în continuare solidari și uniți în angajamentul nostru ferm de a păstra, promova și apăra democrația și valorile noastre europene, iar într-o lume aflată în continuă schimbare, în care diversitatea este o sursă de prosperitate și înțelegere, conservarea limbilor materne devine un pilon esențial în menținerea bunei conviețuiri, înțelegerii interetnice, și continuarea progresului societății, oferindu-ne, totodată, oportunitatea de a consolida legăturile între comunități, a precizat președintele UUR.

Nicolae Miroslav Petrețchi a subliniat în final, că Uniunea Ucrainenilor din România își continuă demersurile privind menținerea și perpetuarea limbii materne ucrainene, organizând evenimente dedicate conservării și promovării limbii materne, educației în limba maternă, religiei în limba maternă, inclusiv consolidării dialogului și a relațiilor bilaterale în diferite domenii, precum și cooperării transfrontaliere dintre regiunile de frontieră ale României și Ucrainei, fiind pe deplin conștientă de importanța conservării identității lingvistice și culturale a comunității ucrainene din România, alături de susținerea toleranței, diversității și respectului reciproc, care, fără echivoc, stau la baza unei societăți democratice și prospere.

Citiți în continuare…

Share This