Drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale în România

UUR

Uniunea Ucrainenilor din România are ca scop apărarea drepturilor privind exprimarea şi promovarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţii ucrainene

Președintele Uniunii Ucrainenilor din România, deputatul Nicolae-Miroslav Petrețchi, a participat joi, 28 martie, în regim de videoconferință, la o reuniune (seminar) cu tema „Integrarea europeană: aspecte ale politicii ucrainene privind libertatea de conștiință și garantarea drepturilor minorităților naționale și ale popoarelor indigene”. Evenimentul a fost organizat de Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Politică Etnică și Libertate de Conștiință, la Ujhorod, regiunea Zakarpatia, Ucraina.

În intervenția sa, președintele UUR a subliniat că România are un cadru juridic și de politici solid pentru protecția persoanelor aparținând minorităților naționale. De asemenea, a declarat că România reprezintă un model de bune practici în domeniu, iar acest fapt a fost reconfirmat recent în raportul celui de-al cincilea ciclu de monitorizare a României pentru protecția minorităților naționale, realizat la nivelul Consiliului Europei.

În acest context, Nicolae-Miroslav Petrețchi a menționat că România protejează, în mod concret, dreptul oricărei persoane aparținând unei minorități naționale la folosirea limbii materne, la învățarea limbii materne, la educație în limba maternă, dreptul la libertatea de gândire, de conștiință şi de religie, dreptul de a avea mass-media (presa scrisă, radio și TV) în limbile minorităților, dreptul de a participa la viața publică și de a lua decizii în probleme care privesc minoritățile naționale și întreaga societate românească.

Președintele UUR a amintit că în România minoritățile naționale sunt implicate în luarea deciziilor politice la toate nivelurile: sunt reprezentate în Parlament, au funcții în Guvern, primari aleși, consilieri locali sau județeni etc. Totodată, dreptul la educație în limba maternă este garantat prin Constituția României și implementat prin Legea Educației Naționale. În același timp, autoritățile investesc fonduri considerabile în promovarea dialogului intercultural.

Citiți în continuare…

Share This