Întâlnire a membrilor Uniunii Tineretului Ucrainean din România, la Brașov

UUR

Uniunea Ucrainenilor din România are ca scop apărarea drepturilor privind exprimarea şi promovarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţii ucrainene

Primul eveniment plin de energie și idei inovatoare din seria „Întâlnirile Tinerilor Ucraineni” a avut loc la Brașov, în perioada 19-21 ianuarie. Organizată de Uniunea Tineretului Ucrainean din România, acțiunea a adus împreună peste 25 de tineri reprezentanți din 11 județe în care trăiesc compact etnicii ucraineni din România.

Scopul? Nimic mai puțin decât consolidarea activităților tineretului ucrainean și conturarea unor priorități pentru prezent și viitor.

În deschiderea evenimentului, președintele Uniunii Tineretului Ucrainean din România, Alexandru Mocernac, a prezentat cu dinamism obiectivele și importanța implicării tinerilor în comunitățile pe care le reprezintă. El a subliniat că tinerii sunt veritabili artizani ai viitorului comunității ucrainene din România, iar realizările vor fi remarcabile dacă eforturile lor vor rămâne constante. Președintele UTUR a făcut o prezentare a Rezoluției Congresului 9 al UUR, oferind participanților ghidajul necesar al principiilor pe care le are UUR în general și în următorii patru ani în particular. Nu în ultimul rând, Alexandru Mocernac a condus o sesiune de cunoaștere, oferind un cadru prietenos pentru familiarizarea noii echipe și a noilor membri.

Consilierul UUR, Fabian Popovici, a mulțumit conducerii Uniunii Ucrainenilor din România și deputatului Nicolae-Miroslav Petrețchi, președintele UUR, pentru întreaga susținere acordată tinerilor ucraineni și activităților desfășurate de aceștia. Expertul în comunicare Gheorghe Anghel a ținut un curs despre comunicare în social media, concentrându-se pe promovarea activității UUR în acest domeniu. Tinerii au înțeles, astfel, importanța și rolul lor online, abordând și aspecte legate de utilizarea corectă a rețelelor sociale și metodele prin care informațiile trebuie livrate pentru a avea un impact pozitiv și a fi cât mai veridice.

În final, discuțiile s-au concentrat pe dezvoltarea și dezbaterile privind planul de acțiuni pentru anul 2024 și identificarea nevoilor tinerilor, alături de oportunitățile pe care le au în raport cu UUR. Tot în cadrul evenimentului, președintele UTUR, Alexandru Mocernac, a ținut o prelegere dedicată Zilei Reuniunii Ucrainei, sărbătorită anual la 22 ianuarie. Această zi marchează actul de reunificare a Republicii Populare Vest-Ucrainene cu Republica Populară Ucraineană, care a avut loc în 1919.

Citiți în continuare…

Share This