Nas holos 343

UUR

Scopul fundamental al Uniunii Ucrainenilor din România constă în apărarea drepturilor privind exprimarea şi promovarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţii ucrainene.

31 ian., 2023

În această ediție, puteți citi: 

• Ideea unității și independenței Ucrainei în opere lui Iuriy Fedkovych;
• Un forum care a depășit toate așteptările;
• Din istoria literaturii ucrainene din România;
• Între tradiție și inovație. Anna Traista Ruști – romanul „Drumul”;
• Creațiile originale ale scriitorilor ucraineni din România: Nicolae Corneșcian, Corneliu Irod,
Anna Traista-Ruști, Virgiliu Rițco, Mihai Traista.

Echipa editorială


Redactor-șef: Iryna Moisei

Redactori: Ioan Rebușapcă, Mihai Traista
Colegiul redacțional: Corneliu Irod, Ioan Chideșciuc, Ioan Covaci, Nicolae Cornescian, Mihai Mihailiuc, Virgiliu Rițco

Citiți în continuare…

Share This