Naș holos nr. 308, februarie 2020

UUR

Scopul fundamental al Uniunii Ucrainenilor din România constă în apărarea drepturilor privind exprimarea şi promovarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţii ucrainene.

În această ediție, puteți citi:

• Universul artistic al povestirii «Lingurița» de Corneliu Reguș (80 de ani de la nașterea scriitorului);
• Vademecum util (Recenzia cărții lui Ioan Herbil «Substantivul și adjectivul în limba ucraineană contemporană»);
• Dintre aparițiile editoriale – 2019: Mihai Hafia Traista, «Zorii copilăriei» (Proză pentru copii);
• «Scrierea unei cărți – o energie ascunsă a implicării în perpetuarea înțelepciunii supreme…» (Interviu cu jurnalistul și scriitorul Eusebiu Fraseniuc)
• Traduceri din operele renumiților poeți români Leo Butnaru și Adrian Păunescu.

Echipa editorială


Redactorul-șef al revistei este Iryna Moisei.
Redactori: Ioan Rebușapcă, Mihai Traista;
Colectivul de redacție: Ivan Ardelean, Corneliu Irod, Ioan Chideșciuc, Ioan Covaci, Nicolae Corneșcian, Nicolae Corsiuc, Mihai Mihailiuc, Virgil Rițco.

Citiți în continuare…

Share This