O nouă întâlnire cu reprezentanți ai comunității ucrainene din Maramureș

UUR

Uniunea Ucrainenilor din România are ca scop apărarea drepturilor privind exprimarea şi promovarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţii ucrainene

Eforturile susținute pentru orientarea corectă a activităților Uniunii Ucrainenilor din România, cu accent pe identificarea și rezolvarea problemelor întâmpinate de comunitatea ucraineană, au continuat în cadrul campaniei „Cunoaște! Susține! Rezolvă”. O nouă întâlnire a avut loc, pe 8 februarie, la sediul Filialei Maramureș a UUR, cu participarea membrilor comitetului și a membrilor birourilor organizațiilor locale ale Filialei UUR Maramureș.

Printre aspectele de importanță majoră care au animat discuțiile s-au aflat problemele concrete ale membrilor comunității ucrainene din fiecare localitate în care trăiesc etnicii ucraineni din Maramureș, un bilanț al activității fructuoase a Uniunii de până în prezent și obiectivele de direcție pe care le va avea UUR în continuare.

Au fost abordate, punctual, evenimentele organizate de UUR în ultimii 4 ani, susținerea acordată învățământului în limba ucraineană, prin organizarea de concursuri și olimpiade școlare, și au fost trecute în revistă eforturile pe care Nicolae-Miroslav Petrețchi le-a făcut la nivel parlamentar pentru îmbunătățirea legislației în vigoare.

De asemenea, au fost discutate atât sprijinul acordat de UUR bisericilor ucrainene, cât și inițiativele pe care organizația le va avea în continuare pentru a susține valorile spirituale și religioase ale comunității. Totodată, a fost abordată implicarea membrilor comunității ucrainene în promovarea activității UUR în mediul online, inclusiv prin aprofundarea informațiilor despre activitatea bogată desfășurată de UUR.

Prin dialog deschis cu reprezentanții tuturor organizațiilor UUR din județul Maramureș și prin înțelegerea nevoilor particulare și colective ale comunității noastre, au fost identificate necesitățile etnicilor ucraineni și direcția pe care Uniunea trebuie să o urmeze pentru a fi cât mai aproape de cetățenii ucraineni.

La discuții, alături de Nicolae-Miroslav Petrețchi, au participat membrii Consiliului (Radei) UUR, printre care prim-vicepreședintele Vasile Pasenciuc, vicepreședintele Ioan Recalo, vicepreședinta Anna Sambor, președintele Filialei UUR Maramureș, Miroslav Petrețchi, președintele Uniunii Tineretului Ucrainean, Alex Mocernac, președinta Uniunii Femeilor Ucrainene, Mirela Ciucur, președintele Organizației locale Ruscova, Pintea Mariciuc, președintele Organizației locale Poienile de Sub Munte, Serghei Stuleanic, și primarul comunei Remeți, Ivan Brinzanic.

Citiți în continuare…

Share This