Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii fondului funciar

UUR

Uniunea Ucrainenilor din România are ca scop apărarea drepturilor privind exprimarea şi promovarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţii ucrainene

La începutul săptămânii trecute, deputatul Nicolae-Miroslav Petrețchi a depus la Camera Deputaților un proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii fondului funciar 18/1991, prin care a propus prelungirea cu încă şase luni a termenului în care deținătorii de terenuri, sau moștenitorii acestora, care nu s-au înscris în cooperativă agricolă de producție, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate, pot solicita emiterea unui titlu de proprietate.

În expunerea de motive deputatul a menționat că în primăvara acestui an, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 123 din 15 mai 2023 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, prin care a oferit şansa deţinătorilor de terenuri sau moştenitorilor acestora, care nu s-au înscris în cooperativă agricolă de producție, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate, să poată solicita, în anumite condiţii, emiterea titlului de proprietate, având la dispoziție un termen de şase luni de la intrarea în vigoare a legii pentru a depune documentele necesare către primăria localităţii pe a cărei rază se află terenul.

Acest termen de şase luni a expirat la data de 18 noiembrie a.c., însă, din cauza numărului mare de cereri depuse, a birocrației şi a procedurii complicate de obținere a titlului de proprietate, mulți cetățeni nu au reușit să depună documentele necesare şi, în final, au rămas fără documente care să le ateste proprietatea asupra terenurilor ce se supun Legii 123/2023. Având în vedere acest lucru, Nicolae-Miroslav Petrețchi a considerat oportună inițierea unei modificări legislative privind prelungirea termenului menționat cu încă șase luni.

Citiți în continuare…

Share This