Propunere de modificare a Regulamentului Camerei Deputatilor

UUR

Uniunea Ucrainenilor din România are ca scop apărarea drepturilor privind exprimarea şi promovarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţii ucrainene

Întrebările, orale sau scrise, pe care parlamentarii le pot adresa Guvernului, miniștrilor sau altor conducători ai administrației publice, rămân un instrument important al dialogului dintre membrii Guvernului și cei ai Parlamentului, dedicați misiunii de reprezentare a intereselor cetățenilor.

Având in vedere acest lucru, Nicolae Miroslav Petrețchi a depus la Biroul Permanent al Camerei Deputaților două proiecte privind completarea și modificarea art. 199 din Regulamentul Camerei Deputaților, care reglementează modalitatea în care sunt transmise răspunsurile la întrebările scrise formulate de către deputați.

Prima inițiativă prevede completarea art. 199, prin adăugarea unui nou alineat, care să reglementeze necesitatea reprezentantului autorității, desemnat cu prezentarea răspunsului oral, de a comunica, în scris, motivele care au condus la amânarea prezentării, în termenul stabilit, a răspunsurilor la întrebările adresate de deputați.

Iar cea de-a doua presupune modificarea alin. (3) al aceluiași articol în care este specificat timpul pe care îl au la dispoziție membrii Guvernului, miniștrii ori alți conducători ai organelor administrației publice pentru a prezenta răspunsurile, respectiv „30 de minute care urmează timpului afectat întrebărilor orale”.

Deoarece această durată conduce la prezentarea unui număr redus de răspunsuri, în special, în condițiile în care, răspunsul la o întrebare dă naștere unei replici a celui care a adresat întrebarea, parlamentarul a propus extinderea ei la 60 de minute, pentru a oferi posibilitatea membrilor Guvernului, miniștrilor ori altor conducători ai organelor administrației publice să prezinte răspunsuri la cât mai multe întrebări scrise, adresate de deputați.

Citiți în continuare…

,,Naș holos”, Nr. 359

,,Naș holos”, Nr. 359

În această ediție, puteți citi:  • Sărbătorirea centenarului Taras Șevcenko în Bucovina; • Prometeu al Pământului de...

Vilne slovo nr. 9-10, mai 2024

Vilne slovo nr. 9-10, mai 2024

În această ediție, puteți citi: • Uniunea Ucrainenilor din România își deschide oficial campania electorală; • Din...

Share This