Agenda deputatului – aprilie 2021

DEMERSURI PENTRU REZOLVAREA PROBLEMELOR SEMNALATE DE CETĂȚENI

Dialogul dintre autoritățile statului și cetățeni reprezintă singura soluție pentru bunul mers al societății moderne, iar autoritățile au obligația să creeze condițiile necesare pentru ca cetățenii să aibă posibilitatea de a semnala problemele cu care se confruntă, prefecturile rămânând cel mai bun liant între executiv și cetățeni. În acest sens, oficiile prefecturale din județele Arad, Botoșani, Maramureș, Timiș și Suceava s-au bucurat de o mare popularitate în rândul cetățenilor, demonstrându-și eficiența prin faptul că permit locuitorilor din diverse zone să semnaleze și să rezolve problemele pe care le întâmpină în relația cu instituțiile statului, fără a se deplasa în municipiul reședință de județ. De aceea, deputatul Nicolae MIroslav Petrețchi a solicitat ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, informații privind planurile de înființare a oficiilor prefecturale și în alte zone ale țării, având în vedere că funcționarea acestora nu presupune costuri mari.

Tot mai mulți locuitori din zonele montane se plâng de faptul că, în ultima perioadă, urșii le atacă gospodăriile, iar principala cauză a acestor atacuri o reprezintă creșterea numărului efectivelor de urs brun. Trebuie subliniat faptul că viețile oamenilor sunt puse în pericol, în fiecare lună având loc cel puțin un deces cauzat de atacul unui urs. Recent, un astfel de atac a avut loc în comuna maramureșeană Remeți, o localitate cu o populație majoritar ucraineană. Din fericire, atacul nu s-a soldat cu decesul persoanei, aceasta fiind rănită și dusă la spital pentru îngrijiri medicale. Având în vedere cele de mai sus, reprezentantul minorității ucrainene în Camera Deputatilor i-a adresat ministrului Barna Tánczos rugămintea de a-i comunica măsurile adoptate de ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru prevenirea atacurilor urșilor asupra populației.

Cu ocazia ultimei vizite de lucru efectuate în localitățile din județul Maramureș, zonă în care locuiesc cei mai mulți etnici ucraineni din țara noastră, domnului Petrețchi i-a fost semnalată o situație atipică pentru anul 2021. Și anume, mai mulți locuitori din comuna Rona de Sus s-au plâns de faptul că pe strada Calea Ferată din această localitate de peste 14 ani nu există o rețea de energie electrică la care să se racordeze. Deși situația este cunoscută încă din anul 2007, în prezent 15 locuințe nu sunt racordate la rețeaua de energie electrică, chiar dacă dispun de autorizație de construcție și respectă toate normele urbanistice. Prin urmare deputatul a solicitat explicații ministrului Energiei, Virgil Daniel Popescu cu privire la cauzele acestei stări de fapt în localitatea Rona de Sus.

DECLARAȚII POLITICE ÎN PARLAMENT

Miercuri, 17 martie, Nicolae Miroslav Petrețchi a susținut de la tribuna Camerei Deputaților o declarație politică în care a subliniat importanța unei comunicări reale și eficiente între parlamentari și Guvern ori membrii acestuia. Deputatul a amintit că de nenumărate ori a afirmat de la tribuna parlamentului de la București că instrumentul constituțional de legătură între membrii legislativului și cei ai executivului îl constituie întrebările și interpelările, dorind, astfel, să atragă atenția funcționarilor din subordinea miniștrilor, împuterniciți cu formularea și redactarea răspunsurilor, să-și revizuiască atitudinea atunci când analizează problemele semnalate de parlamentari, mai ales în această perioadă dificilă pentru noi toți, generată de pandemia COVID-19.
Deși tot mai mulți parlamentari au atras atenția, în ultima perioadă, asupra conținutului răspunsurilor oficiale transmise deputaților și senatorilor, de multe ori textele primite denotă o atitudine neglijentă și superficială, a mai spus Nicolae Miroslav Petrețchi. Aceasta sfidare a relațiilor normale dintre Parlament și Guvern, de către unii funcționari împuterniciți cu formularea și redactarea răspunsurilor, constituie o dovadă a neasumării responsabilității pentru soluționarea problemelor semnalate de cetățeni, consideră reprezentantul ucrainenilor în Camera Deputaților. Domnul Petrețchi a făcut apel la mai multă seriozitate, fiind convins că doar prin acordarea atenției cuvenite propunerilor și doleanțelor cetățenilor poate fi recâștigată încrederea lor în instituțiile publice.
***
În declarația politică susținută la 24 martie, în Nicolae Miroslav Petrețchi s-a referit la nevoia de soluții reale pentru susținerea performanței în educația copiilor și în formarea continuă a cadrelor didactice. Deputatul a subliniat că educația reprezintă viitorul oricărei societăți prospere, de aceea trebuie utilizate toate mijloacele legale și morale ca acest proces să se desfășoare în cele mai bune condiții. Din păcate, de multe ori, progresul învățământului este influențat de evoluția clasei politice, fără ca punctele slabe ale învățământului să fie dezbătute și eliminate.

Pentru a reuși în acest demers trebuie să lăsăm la o parte populismul sau interesele politice și să organizăm dezbateri echilibrate, cu participarea specialiștilor și, nu în ultimul rând, prin analiza obiectivă a procesului educațional, desfășurat în ultimul an pandemic, a subliniat reprezentantul ucrainenilor în Parlamentul României. Domnul Petrețchi a mai spus, că dacă pentru activitățile curriculare încă se caută soluții, latura activităților extracurriculare este, din păcate, neglijată, ceea ce generează o depreciere a calității actului educațional și poate avea consecințe negative pe termen mediu și lung. Am convingerea că, prin dezbateri echilibrate și transparente, toate părțile implicate nemijlocit în procesul educațional vor putea contura o viziune mult mai clară, prin care putem aspira la o educație performantă, centrată pe elevi, studenți și profesori, adaptată la realitățile și nevoile României, – a afirmat Nicolae Miroslav Petrețchi.
***
Iar cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății, marcată anual la 7 aprilie, într-o declarație politică rostită de la tribuna Parlamentului României, deputatul Nicolae Miroslav Petrețchi a tras un semnal de alarmă referitor la inechitățile privind accesul la servicii medicale de bază, mai ales că subiectul propus de Organizația Mondială a Sănătății pentru celebrarea acestei zile este „Construirea unei lumi mai corecte și mai sănătoase”.

Conform unor studii realizate în anul 2020, aproximativ 300 de comune din România nu dispun de medic de familie. Exemple concrete regăsim în localitățile din Delta Dunării, dar și în comune, precum Bistra din județul Maramureș, unde, de mulți ani, localnicii nu au acces la medicina primară, lucru care îi pune în situația de a se deplasa zeci de kilometri până la cel mai apropiat cabinet medical, cu toate că primăriile pun la dispoziție spații necesare pentru deschiderea cabinetelor medicale, locuințe de serviciu, precum și alte facilități prin care să atragă eventuali medici de familie.

O soluție pe termen scurt pentru localitățile din mediul rural sau al celor învecinate ar putea să o reprezinte înființarea centrelor de permanență, însă și în acest caz vorbim despre insuficiența medicilor de familie. De asemenea, Comisiile Paritare din cadrul Caselor Județene de Asigurări de Sănătate trebuie să actualizeze numărul de medici de familie din zonele rurale, stabilind un număr minim de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie din mediul rural, în concordanță cu posibilitățile reale ale zonelor, astfel încât să nu mai existe localități neacoperite de medici de familie.

Sunt ferm convins că doar printr-o implicare activă vom reuși să reducem discrepanțele existente, asigurând condițiile necesare accesului tuturor cetățenilor la medicina primară, indiferent de zonele în care aceștia își duc traiul, a declarat Nicolae Miroslav Petrețchi.

ÎNTÂLNIRI DE LUCRU

Dorința sa de a obține răspunsuri cât mai detaliate la întrebările/interpelările formulate, Nicolae Miroslav Petrețchi a reiterat-o tot miercuri, 17 martie, la sediul ministerului Educației și Cercetării, unde a avut o întâlnire de lucru cu secretarul de stat Kallós Zoltán. De asemenea, acesta a prezentat, punctual, problemele cu care se confruntă învățământul în limba ucraineană, cu accent pe situația liceului Taras Șevcenko din Sighetu Marmației, singurul cu predare integrală în limba ucraineană din România, și a subliniat nevoia organizării consfătuirilor naționale ale cadrelor didactice pentru învățământul destinat minorității ucrainene. Au fost discutate și o serie de proiecte, ce pot fi implementate de Uniunea Ucrainenilor din România în colaborare cu MEC.

Sâmbătă, 3 aprilie, la Sighetu Marmației, președintele Uniunii Ucrainenilor din România a avut o întrevedere cu reprezentantul Vicariatului Greco-Catolic Ucrainean din România, părintele vicar Vasile Colopelnic, pentru a analiza împreună oportunitățile de colaborare dintre Uniunea Ucrainenilor din Romania și Vicariat. Au fost trecute în revistă aspecte curente ale colaborării bilaterale, cu accent pe continuarea acestei cooperări pe parcursul anului 2021. Cu această ocazie președintele UUR a subliniat rolul și importanța Bisericii în păstrarea identității culturale, spirituale și lingvistice a ucrainenilor și a reafirmat disponibilitatea de a sprijini Vicariatul în activitatea sa social-culturală și social-caritabilă. Nicolae Miroslav Petrețchi și părintele vicar Vasile Colopelnic au convenit să realizeze în comun mai multe acțiuni socio-culturale la sediile organizațiilor sau filialelor UUR, iar membrii Uniunii vor participa la proiecte de voluntariat, organizate de Vicariatul Greco-Catolic Ucrainean din România. Totodată a fost discutată şi posibilitatea implicării Uniunii Ucrainenilor din România în organizarea hramurilor bisericilor din subordinea Vicariatul Greco-Catolic Ucrainean. O atenție deosebită a fost acordată educației în limba maternă a copiilor ucraineni, iar UUR și Vicariatul Greco-Catolic Ucrainean vor organiza, în parteneriat, tabere de vară pentru elevii care studiază în limba ucraineană, atunci când situația epidemiologică o va permite. De asemenea, Nicolae Miroslav Petrețchi a prezentat acțiunile derulate de membrii Comisiei pentru tineret a UUR, de igienizare și salubrizare a albiilor și cursurilor râurilor din localitățile cu populație majoritar ucraineană, și de împădurire la nivel local, iar părintele vicar Vasile Colopelnic și-a exprimat întreaga susținere pentru astfel de inițiative.
***
Marți, 13 aprilie 2021, Nicolae Miroslav Petrețchi a avut o întâlnire de lucru la sediul Ministerului Sănătății, cu secretarul de stat, Dr. Vass Levente. Întrevederea a avut loc în urma declarației politice rostite în parlament, privind accesul cetățenilor la servicii medicale de bază, mai ales în actualul context pandemic. A fost analizată această problemă în ansamblul său, dar și punctual, cu accent pe situația localităților cu populație majoritar ucraineană din județele Arad, Maramureș, Suceava, Timiș, Satu Mare, Tulcea, Caraș-Severin și Botoșani.
Având în vedere complexitatea domeniului, interlocutorii au convenit asupra unor măsuri și soluții eficiente, ce pot fi luate pe termen scurt și mediu pentru ca toți locuitorii din mediul rural să aibă acces la medicina de familie. Printre acestea se numără și propunerile enunțate anterior în parlament cu privire la înființarea unor centre de permanență, sau la actualizarea numărului de medici de familie din zonele rurale, stabilind un număr minim de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie din mediul rural, în concordanță cu posibilitățile reale ale zonelor, astfel încât să nu mai existe localități neacoperite de medici de familie.
Totodată, Nicolae Miroslav Petrețchi și Vass Levente, au căzut de acord asupra necesității eficientizării serviciilor de asistență medicală, prin implicarea mai directă a autorităților administrației publice locale și județene. De asemenea, au convenit să continue dialogul pentru a identifica cele mai bune soluții pentru sănătatea întregii populații, indiferent de zona în care locuiește.

Cititi in continuare…

Agenda deputatului – august 2020

Agenda deputatului – august 2020

 În această perioadă, dificilă pentru noi toți, generată de pandemia Covid-19, deputatul NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI...

Share This