Declarație politică cu privire la cauzele și efectele schimbărilor climatice

UUR

Uniunea Ucrainenilor din România are ca scop apărarea drepturilor privind exprimarea şi promovarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţii ucrainene

22 mai, 2021

Nicolae Miroslav Petrețchi a susținut miercuri, 19 mai, o declarație politică în Parlament, prin care a dorit să aducă în discuție două dintre cauzele principale, care accentuează efectele schimbărilor climatice și anume: depozitarea deșeurilor și defrișările ilegale.

Deșeurile rezultate din activități umane și defrișările necontrolate au un impact semnificativ asupra mediului și ne afectează direct sau indirect. Iar printre măsurile, care contribuie semnificativ la prevenirea poluării mediului înconjurător, un loc aparte îl ocupă acțiunile de ecologizare și împădurire, care trebuie realizate organizat, periodic, după un plan bine definit, capabil să asigure eficiența unor astfel de inițiative. Fără îndoială, aceste acțiuni, pot fi întreprinse de fiecare cetățean, contribuind, într-o mare măsură, atât la reducerea poluării, cât și la regenerarea ecosistemului din zonele în care acestea sunt organizate, a declarat reprezentantul ucrainenilor în Parlamentul Românei.

În discursul rostit de la tribuna Camerei Deputaților președintele Uniunii Ucrainenilor din România a amintit de inițiativele organizației de tineret a UUR, care se implică activ în protejarea ecosistemului din județele în care locuiesc etnici ucraineni, organizând campanii de împădurire, ecologizare și, în aceeași măsură, de conștientizare a importanței protejării mediului, acțiuni ce au ca rezultate concrete colectarea zilnică a sute de kilograme de deșeuri și plantarea a mii de puieți.

Indiferent de religie, naționalitate, culoare politică sau statut social, cu toții trebuie să susținem astfel de acțiuni, încurajând, prin campanii de informare sau prin puterea exemplului, participarea la activități de împădurire și ecologizare, adaptând, în permanență, măsurile necesare pentru combaterea cauzelor și reducerea efectelor schimbărilor climatice. Doar în acest mod vom reuși să diminuăm efectele schimbărilor climatice, asigurând un mediu curat generațiilor prezente și viitoare, a declarat Nicolae Miroslav Petrețchi.

Citiți în continuare…

Share This