Declarație politică, rostită cu ocazia Zilei minorităților naționale din România

UUR

Uniunea Ucrainenilor din România are ca scop apărarea drepturilor privind exprimarea şi promovarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţii ucrainene

În fiecare an, la data de 18 decembrie este sărbătorită Ziua minorităților naționale din România, un eveniment adresat atât membrilor comunităților minoritare din țara noastră, cât și celor care se mândresc cu specificul intercultural. Cu această ocazie de la tribuna Camerei Deputaților, Nicolae Miroslav Petrețchi a subliniat că această zi are o semnificație aparte prin faptul că ea promovează ideea de fraternitate și toleranță în societate, ne îndeamnă pe fiecare dintre noi să nu rămânem ostatici ai prejudecăților în ceea ce privește populațiile minoritare, fiindcă aspirațiile unei națiuni spre progres pot fi atinse doar prin unitate.

Totuși, atunci când este adus în discuție subiectul minorităților naționale, o parte din populație se gândește doar la aspecte ce țin de cultură sau de promovarea identității etnice, uitând de aportul pe care minoritățile le-au adus, și nu de puține ori, la îndeplinirea obiectivelor majore ale patriei în care trăim. Toți cetățenii României, majoritari sau minoritari, împart în egală măsură bucuriile şi necazurile, realizările și insuccesele, bunăstarea și neajunsurile, victoriile și înfrângerile, nutrind, fără preget, speranța că doar împreună putem depăși toate obstacolele, indiferent de natura acestora, a declarat parlamentarul.

Acest a declarat că simbioza comunitară creată de-a lungul timpului și modelată de părțile sale constitutive, etniile, pe de o parte, și populația majoritară, pe de alta, ne obligă, din mai multe considerente, să veghem la păstrarea acesteia, ba mai mult, trebuie să contribuim cu toții ca acest spectru al minorităților să fie menținut în toate domeniile de activitate, căci etnicii minoritari au dovedit că au aceleași preocupări, se implică activ în toate sectoarele societății, iar pe baza rezultatelor pe care le-au obținut putem constata că aportul pe care l-au adus la crearea unei societăți mai bune și mai unite este unul care nu poate fi neglijat.

Doar în urma unei analize solide, obiective și sănătoase, prin devoalarea stereotipurilor legate de persoanele aparținând minorităților naționale și prin implicarea activă a reprezentanților acestora în Parlamentul României vom putea proteja și promova buna înțelegere din societatea românească și, implicit vom contribui la menținerea traiectoriei europene și euroatlantice, pe care țara noastră s-a înscris de câteva decenii, a mai spus reprezentantul ucrainenilor în Parlamentul României.

Citiți în continuare…

Share This