Inițiativă legislativă pentru stimularea performanței școlare înalte

UUR

Uniunea Ucrainenilor din România are ca scop apărarea drepturilor privind exprimarea şi promovarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţii ucrainene

Participarea elevilor/studenților la concursurile școlare și extrașcolare reprezintă unul dintre dezideratele sistemului educațional, însă, pentru a-i motiva, e nevoie de multiple mecanisme eficiente, care să faciliteze parcursul tinerilor, un rol esențial în formarea și desăvârșirea elevului avându-l și cadrele didactice coordonatoare.

Pentru stimularea performanței școlare înalte din învățământul preuniversitar, deputatul Nicolae-Miroslav Petrețchi a depus o inițiativă legislativă prin care a propus dublarea valorii sumei neimpozabile de 600 de lei, obținute din premii, pentru participarea la olimpiade şi concursuri școlare/universitare.

În momentul de față, articolului 110, alin. (4), lit. a), din Legea 227/2015, prevede un plafon stabilit la 600 lei, peste care toate premiile obținute de contribuabili sunt impozabile. În forma actuală, acest articol are efecte și asupra premiilor obținute de elevi și studenți în cadrul competițiilor școlare și extrașcolare, fie că vorbim despre olimpiade și/sau concursuri educaționale.

În acest sens reprezentantul ucrainenilor în Parlamentul României a considerat că este necesară actualizarea prevederilor articolului 110, alin. (4), atât prin diferențierea prevederilor legate de alte premii obținute la concursurile școlare/extrașcolare de celelalte premii, cât și prin majorarea plafonului neimpozabil pentru premiile obținute de elevi, studenți și cadrele didactice coordonatoare, ca urmare a participării lor la  competiții școlare/extrașcolare, de la 600 lei la 1200 lei.

”Consider că această modificare va facilita creșterea valorii premiilor oferite de organizatorii concursurilor școlare și extrașcolare și ar reprezenta, în același timp, o motivare suplimentară pentru elevi, studenți și cadrele didactice coordonatoare”, a menționat Nicolae-Miroslav Petrețchi în expunerea de motive la inițiativa legislativă.

Citiți în continuare…

Share This