Întâlnire de lucru cu primarul comunei maramureșene Remeți, Ivan Claudiu Brinzanic

Pe 10 martie, Nicolae-Miroslav Petrețchi a avut una dintre întâlnirile pe care le organizează periodic cu aleșii locali ai UUR. De această dată, cu primarul comunei maramureșene Remeți, Ivan Claudiu Brinzanic. Discuțiile au vizat chestiuni uzuale legate de problemele comunității, stadiul proiectelor aflate în diverse faze de implementare și demersurile parlamentare, care au contribuit la deblocarea investițiilor în zonă.

În anul 2022, comuna Remeți a înregistrat progrese semnificative în direcția modernizării și dezvoltării localității. Dintre realizările importante ale edilului local aș remarca implementarea Sistemului Informatic Integrat Financiar – Contabil “eXpert bugetar” pentru taxe, impozite și registru agricol, decolmatarea canalului Sarosa, implementarea Modulului Transfer Ghiseul.ro și reabilitarea drumurilor Horb și Scala. În plus, acesta a acordat sprijin cultelor pentru îndeplinirea obiectivelor acestora.

De asemenea, au fost modernizate stațiile de autobuz, a fost reparat drumul forestier, au fost efectuate lucrări de arhivare fizică și legătorie la Arhiva Comunei Remeți, a fost reparat drumul agricol din Câmpul de Jos, a fost extinsă rețeaua de alimentare cu apă în zona Cartier, Horb și strada Câmpului, au fost asfaltate parcările de la grădinița Remeți, de la terenul sintetic și de la remiza PSI. S-a realizat un sistem de scurgere a apei pluviale pe strada Dubrova, iar Planul Urbanistic General al UAT Remeți (PUG) a fost finalizat.

Astfel, primarul comunei maramureșene Remeți, Ivan Claudiu Brinzanic, se remarcă ca fiind unul dintre cei mai performanți primari din județ, demonstrând constant abilități în gestionarea resurselor publice și în îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.

Din raportul de activitate al primarului Brinzanic reiese preocuparea acestuia în promovarea transparenței și participării cetățenilor la procesul decizional, inclusiv prin organizarea unor consultări publice si a unor dezbateri deschise. Mai mult, toate proiectele de hotărâre au fost inițiate cu consultarea și contribuția consilierilor UUR.

Totodată, la propunerea domnului Brinzanic, Nicolae-Miroslav Petrețchi a inițiat și obținut aprobarea unor amendamente la Legea bugetului de stat pe anul 2023 privind alocarea de fonduri pentru două proiecte, ce urmează a fi implementate anul acesta în comuna Remeți, și anume construcția unei săli de sport și consolidarea și modernizarea bisericii ortodoxe ucrainene din localitate.

Toate aceste realizări demonstrează calitățile unui lider eficient și dedicat, care își concentrează eforturile pentru a aduce îmbunătățiri concrete în comunitatea sa. Reprezentantul ucrainenilor în Parlamentul României i-a mulțumesc domnului Ivan Claudiu Brinzanic pentru excelenta colaborare în beneficiul locuitorilor, exprimându-și convingerea că cetățenii vor lua în considerare toate aceste reușite ale primarului atunci când vor evalua candidații la următoarele alegeri locale.

Cititi in continuare…

Share This