”Strategii pentru consolidarea performanței administrațiilor publice la nivel local”

UUR

Uniunea Ucrainenilor din România are ca scop apărarea drepturilor privind exprimarea şi promovarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţii ucrainene

Cu scopul de a promova o colaborare mai eficientă între administrațiile publice locale și comunitățile de ucraineni din țară, Uniunea Ucrainenilor din România a organizat, în perioada 5-8 septembrie, în stațiunea Jupiter, Constanța, evenimentul “Strategii pentru consolidarea performanței administrațiilor publice la nivel local în comunitățile cu prezența minorităților naționale”.

Evenimentul a reprezentat un moment deosebit de important pentru comunitatea ucraineană, vizând aspecte cheie menite să îmbunătățească viața și dezvoltarea minorității, cu un impact semnificativ pentru toate zonele în care trăiesc compact ucraineni. Acțiunea a fost centrată pe promovarea dialogului și colaborării între autoritățile locale și comunitatea ucraineană, prin dezvoltarea unor strategii adecvate, care să asigure o mai bună reprezentare a intereselor ucrainenilor în procesele decizionale locale. Acest aspect este esențial pentru a aborda problemele specifice ale comunității, cum ar fi prezervarea identității culturale, promovarea limbii ucrainene și îmbunătățirea accesului la servicii publice de calitate.

La eveniment au participat o serie de oficialități importante, printre care președintele Uniunii Ucrainenilor din România, deputatul Nicolae-Miroslav Petrețchi, subsecretarul de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Doina Iacoban, și subsecretarul de stat de la Ministerul Afacerilor Interne, Petru Bledea.

În discursul său, președintele UUR Nicolae Miroslav Petrețchi a evidențiat importanța administrației locale în dezvoltarea comunităților ucrainene, precum și necesitatea unei reprezentări corecte și coerente a comunității ucrainene în structurile administrației locale, subliniind evoluția semnificativă a Uniunii la acest nivel. Deputatul a salutat modul în care Uniunea Ucrainenilor din România a organizat și condus evenimente menite să abordeze și să rezolve probleme specifice din diverse regiuni ale țării.

În prima sesiune a evenimentului, subsecretarul de stat Doina Iacoban a prezentat oportunitățile de finanțare a investițiilor și fondurilor europene. In cea de-a doua sesiune, speaker la eveniment, Gheorghe Anghel a abordat teme importante referitoare la conceperea și dezvoltarea unui plan electoral, importanța promovării în online a activității consilierilor și importanța dialogului social-politic în comunitățile etnicilor ucraineni.

Președintele UUR le-a adresat mulțumiri participanților pentru implicarea lor activă și eficientă, care face posibilă aducerea problemelor cu care se confruntă comunitățile ucrainene în atenția autorităților centrale. Totodată Nicolae Miroslav Petrețchi a asigurat audiența de sprijinul său, al UUR și al Consiliului UUR, subliniind deschiderea permanentă către dialog și colaborare.

Citiți în continuare…

Share This