Tipărirea albumului omagial al Vicariatului Ortodox Ucrainean

UUR

Uniunea Ucrainenilor din România are ca scop apărarea drepturilor privind exprimarea şi promovarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţii ucrainene

12 Jan, 2022

Conducerea Vicariatului Ortodox Ucrainean i-a semnalat recent domnului Nicolae Miroslav Petrețchi faptul că Secretariatul de Stat pentru Culte solicită justificările finale privind tipărirea albumului omagial, care nu a fost recepționat din cauza unui întreg șir de probleme. Varianta inițială a albumului, care trebuia să fie tipărit în anul 2020, atunci când Vicariatul Ortodox Ucrainean celebra trei decenii de la reînființare,  a fost refuzată din cauza numeroaselor greșeli flagrante prezente în text, a unor afirmații care pot afecta relațiile interstatale și interetnice, includerea unor texte, care nu aveau nicio legătură cu minoritatea ucraineană din România și nici cu Vicariatul Ortodox Ucrainean, prezența unor întregi paragrafe copiate integral de pe Internet, fără acordul autorilor, traducerea incorectă în limba engleză a textului, precum și lipsa traducerii în limba ucraineană.

Deși avea cunoștință de cele menționate mai sus, editura Paideia a tipărit albumul în limba română și engleză, fără traducere în limba ucraineană, trimițând o parte din tiraj pe adresa Vicariatului. Cum era de așteptat, reprezentanții Vicariatului au refuzat recepționarea albumelor. Anterior, mai exact în ultima parte a trimestrului al-III-lea al anului trecut, această problemă a fost discutată la sediul S.S.C., iar la discuții au fost prezenți reprezentanți ai Vicariatului Ortodox Ucrainean, ai S.S.C, ai editurii, precum și experți în domeniu, care au prezentat problemele menționate mai sus, iar la final beneficiarul a primit asigurări că albumul va fi refăcut, fiind constituit un grup de lucru format din specialiști, care au și început refacerea albumului.

Cu toate acestea, prin adresa nr. C-2019/08.12.2021 S.S.C. a notificat Vicariatul Ortodox Ucrainean să depună înscrisuri în vederea justificării sprijinului financiar, adică recepția albumelor care au fost respinse, deoarece nu îndeplinesc condițiile stabilite de comun acord. Întâmplător, sau nu, exact în aceeași perioadă Vicariatul nu a primit la timp fondurile necesare pentru plata salariilor.

Pentru a clarifica această situație neplăcută, Nicolae Miroslav Petrețchi a solicitat secretarului de stat pentru culte, domnul Victor Opaschi, să-i comunice: adresa prin care s-a solicitat prorogarea termenului pentru realizarea albumului omagial; motivele pentru care a fost transmisă adresa C-2019/08.12.2021, deși S.S.C cunoștea bine situația de fapt; dacă S.S.C. a transmis o notificare asemănătoare pentru anul 2020.

Ulterior depunerii acestei întrebări scrise, domnul Victor Opaschi a luat legătura cu vicarul Nicolae Lauruc pentru a discuta despre aceste probleme și modalitățile de depășire a acestei situații neplăcute. De asemenea, au fost abordate și alte aspecte, semnalate în trecut de Vicariatul Ortodox Ucrainean.

Citiți în continuare…

Share This